Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

22 mars 2019 | Nyheter

Tågstopp för Krösatåget 8 till 12 april

När Trafikverket genomför underhållsarbeten den 8-12 april på HNJ-banan (Halmstad-Nässjö järnvägar) mellan Landeryd och Värnamo, kommer järnvägen att vara helt avstängd, vardagar mellan kl. 07:40- 16:20. Sök din resa i Reseplaneraren på hallandstrafiken.se för att se hur resan påverkas. 
Följande Krösatåg från Halmstad ersätts med buss 8 till 12 april:
Tåg 7634: Halmstad- Värnamo ordinarie avg tåg 07:59. Ersättningsbussen avgår kl. 07:29.
7636: Halmstad- Värnamo ordinarie avg tåg 10:04. Ersättningsbussen avgår kl. 09:27.
7608: Halmstad- Värnamo ordinarie avg tåg 12:10. Ersättningsbussen avgår kl. 11:39.
Följande Krösatåg mot Halmstad ersätts med buss 8 till 12 april:
Tåg 7633: Värnamo- Halmstad, (ordinarie ank. tåg 09:02). Ersättningsbussen ankommer kl. 09:52.
7635: Värnamo- Halmstad, (ordinarie ank. tåg 11:55). Ersättningsbussen ankommer kl 12:42.
17695: Värnamo- Halmstad, (ordinarie ank. tåg 15:54). Ersättningsbussen ankommer kl 16:44.

För dig som ska resa från Kinnared och Landeryd mot Värnamo avgår det minibuss till Smålandsstenar där det blir byte till ersättningsbuss mot Värnamo. Se tillfällig tidtabell via länk här:
Tidtabell för resande med ersättningstrafiken från Kinnared och Landeryd mot Värnamo.