Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

18 juni 2021 | Nyheter

Tågtrafiken påverkas i Varberg

Både Västkustbanan och Viskadalsbanan påverkas från söndag den 20 juni till måndag morgon den 28 juni. Viskadalsbanan är helt avstängd och på Västkustbanan är vissa tåg inställda. Detta beror på att Trafikverket genomför en större ombyggnation av bangården på Varbergs station. 
 
Vi rekommenderar som alltid att du söker sin resa i reseplaneraren i appen eller på hemsidan. Där ser du restiderna för både bussarna och tågen. Räkna med längre restid.  
 
Bussarna som ersätter de inställda tågen, avgår från ersättningshållplatserna enligt nedan:

Falkenberg: På den stora parkeringen öster om stationen.
Varberg: På Magasinsgatan, cirka 400 meter från Varbergs station.
Göteborg: Åkareplatsens Resecentrum, mitt emot baksidan av Post Hotell.  

Ersättningstrafiken är dimensionerad så att beläggningen inte ska överstiga 50 procent och därmed kunna genomföras utan risk för smittspridning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Öresundståg

Söndag 20 juni:

  • Öresundståg 20189 som normalt avgår kl 23.40 från Göteborg C till Halmstad är inställt mellan Göteborg och Falkenberg. Vi hänvisar till tåg 3091 med avgångstid kl 22.45 från Göteborg C till Hede station och ersättningsbuss från Hede station till Halmstad.  
  • Öresundståg 1098 som normalt avgår kl 23.06 från Falkenberg är inställt mellan Falkenberg och Göteborg. Vi hänvisar till ersättningsbuss mellan Falkenberg och Hede station och tåg 3004 från Hede till Göteborg C. 

Måndag 21 juni – torsdag 24 juni: 

Öresundstågen är inställda mellan Falkenberg och Göteborg. Bussar ersätter mellan Falkenberg och Göteborg via mellanstationerna. Kvällstid kör bussarna endast mellan Falkenberg och Hede. Vi hänvisar då till Kungsbackapendeln mellan Hede station och Göteborg C.  

Fredag 25 juni – söndag 27 juni:

Öresundstågen är inställda mellan Falkenberg och Göteborg. Vi hänvisar till ersättningsbuss mellan Falkenberg och Hede station, samt Kungsbackapendeln mellan Hede station och Göteborg C. 

Måndag 28 juni: 

  • Öresundstågen 20148, 20150 och 20152 med avgångstider kl 4.33, 4.58 och 5.26 från Halmstad är inställda mellan Falkenberg och Göteborg. Bussar ersätter mellan Falkenberg och Göteborg via mellanstationerna. 
  • Öresundståg 20151 som vanligtvis avgår från Göteborg C kl 5.10 är inställt mellan Göteborg och Falkenberg. Buss ersätter via mellanstationerna.

Viskadalsbanan

Från den 21 juni kl. 00:00 till den 28 juni kl. 06:00 är tågtrafiken mellan Veddige och Varberg helt inställd och ersätts med buss eller taxi. Taxitrafiken avser resande till och från Tofta station. Taxin trafikerar Derome-Tofta-Varberg och omvänt. Byte mellan buss och taxi sker i Derome.