Tätare turer med Krösatågen

06 november 2017 | Nyheter

Nu blir det ännu lättare att ta tåget till jobb, skola och fritid. Krösatågen storsatsar med fler turer mellan Halland och Småland. Från och med den 10 december får du sju turer i vardera riktningen, varje vardag inom Halland och vidare mot Småland. Dessutom blir det ännu bättre förbindelser till och från Jönköping.

Tidtabellen utökas med fyra turer, två åt varje håll, mellan Halmstad och Smålandsstenar. Det innebär att tåget i fortsättningen alltid kommer att gå hela vägen mellan Halmstad och Värnamo och vidare mot Jönköping eller Nässjö. I Värnamo ges också möjligheten att byta till tåg mot Växjö. På vardagarna kan du välja mellan sju olika avgångar till och från Halmstad.

Dessutom startas en ny busslinje (linje 417) från Hyltebruk som matchar tågavgångarna i Landeryd till och från Småland. Mellan Hyltebruk och Halmstad kommer busslinje 400 fortsatt att vara förstahandsalternativet.

Res regionalt eller till storstan

Den ökade turtätheten kommer att ge fler resmöjligheter framförallt under morgon och eftermiddag. 

För dig som bor i Halland innebär det också fler möjligheter att resa till Jönköping eller att byta till snabbtåg mot Stockholm och Linköping – antingen i Nässjö eller i Värnamo via Alvesta. Är du smålänning kan du dra nytta av den ökade turtätheten ner till Halmstad och anslutningarna mot Skåne och Göteborg.

Renoverade stationer

Krösatågsstationerna i Halland kommer att byggas om för att motsvara dagens krav. Stationerna i Oskarström, Torup, Kinnared och Landeryd renoveras löpande under det närmaste året. De kommer att få nya fräscha väderskydd och cykelställ samt en allmän uppsnyggning beroende på behov. Den största förändringen sker i Torup där hela stationsområdet görs om. I samarbete med kommunerna kommer Hallandstrafiken också att förbättra pendlarparkeringarna i anslutning till stationerna. Tanken är förstås att det ska bli ännu smidigare och säkrare att ta tåget istället för bilen. En station kommer dock att stängas och det är den i Sannarp.

Anledningen är att vi har väldigt få påstigande i Sannarp, samtidigt som det finns bra busstrafik i området. Förändringen innebär också att restiden blir kortare, vilket ger fler bytesmöjligheter. Framförallt i Halmstad mot Västkustbanan då bytesmarginalerna till andra tåg blir säkrare.

Satsning för framtiden

Den stora satsningen på Krösatågen mellan Halland och Småland drivs i samarbete mellan Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik.  De närmaste tre åren investeras 15 miljoner kronor i projektet som ska bidra till att öka resandet på sträckan Halmstad-Värnamo-Nässjö/Jönköping.

Projektet kommer att utvärderas löpande under perioden och blir underlaget för kommande beslut om tågtrafiken i Halland. I dag är resandet lågt, både inom Halland och vidare mot Småland. Resandet måste öka om det ska gå tåg på sträckan i framtiden. Därför är projektet ett viktigt test och en bra möjlighet att få fler att välja tåget. 

Den nya tidtabellen träder i kraft den 10 december.

Här hittar du tidtabellen för Krösatågen från 10 december »

Du kan även söka din resa i reseplaneraren.