Tekniskt fel på biljettautomat

09 oktober 2017 | Nyheter

I helgen uppdagades det att biljettautomaten på Holgersgatan i Falkenberg har haft ett tekniskt fel. Detta har tyvärr inneburit att kunder som genomfört ett köp i biljettautomaten från april 2017 inte har debiterats. Därav har alla köp i berörd biljettautomat först nu debiterats kund. Hallandstrafiken beklagar det inträffade.  Våra kunder är naturligtvis välkomna att höra av sig om något är oklart till Hallandstrafikens Informationsenhet på telefonnummer 0771-33 10 30.