Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

05 februari 2019 | Nyheter

Tillfälligt indragna hållplatser ger nya väderskydd

Nu får hållplatserna Kistinge norra i Halmstad riktiga väderskydd. Väderskydden kommer att installeras under vecka 7. Hållplatsen Kistinge norra kommer därför att vara helt avstängd, i båda riktningarna från måndag 11 februari kl 04:00 till och med fredag 15 februari kl 16:00.


Under avstängningen kommer inga bussar att angöra Kistinge norra. Under byggtiden hänvisar vi våra resenärer till Kistinge södra i stället.
-Det är av säkerhetsskäl vi måste stänga av hållplatsen åt båda håll helt och hållet under byggandet. Den är en mycket hårt trafikerad väg och vi kan inte garantera säkerheten utan att stänga Kistinge norra helt och hållet, säger Peter Lindholm, ansvarig för hållplatser och väderskydd i Halmstad.
-Vi har sökt platser för alternativa hållplatslägen under avstängningen, men eftersom geografin och infrastrukturen ser ut som den gör i området, så finns det ingen annan säker lösning, än att helt stänga hållplatserna helt och att hänvisa resenärerna till Kistinge södra, säger Peter Lindholm.

De busslinjer som berörs är linjerna 314, 320 och 324.