Vad söker du?

Nyheter

29 november 2022 | Nyheter

Nyheter i trafiken från 11 december

Tidtabellsskiftet den 11 december innebär en del nyheter. Kontrollera hur just din resa påverkas innan skiftet. Det gör du enklast genom att söka din resa i vår app eller i reseplaneraren här på hemsidan »

Laholm

Stationspendeln passar alla tåg

Sedan juni 2020 finns linje 1 i Laholm, som är en stationspendel. Bussen går från bussterminalen och är anpassad till alla tåg på Västkustbanan vid Laholms tågstation. Det gör det möjligt för dig att enkelt ta tåget både norrut och söderut.

Linje 320 tas bort då det finns bra tågtrafik

För att inte köra busstrafik på samma sträcka som det finns bra tågtrafik, kommer snabbussen 320 mellan Laholm och Halmstad tas bort från december. Vill du åka direkt mellan Laholm och Halmstad är bästa alternativet att ta linje 1 från bussterminalen och tåget till Halmstad.

Bättre trafik på linje 324

Linje 324 går från Laholm via Veinge, Genevad och Trönninge till Halmstad. Linjen kommer utökas med fler turer och vissa av dessa kommer förlängas till Lagaholmsskolan, så att eleverna lättare kan ta sig till skolan.

Positivt för Mellbystrand och Skummeslöv

Linje 225 går från Laholm via Mellbystrand och Skummeslöv till Båstad station. Linjen körs via orter som har behov av bättre busstrafik och kommer därför att utökas med fler turer. Linjen kommer att köras på kvällar alla dagar i veckan och som nattrafik på fredag och lördag. 

Samtidigt kommer bussens väg justeras, så att den stannar vid Mellby center. Utöver Mellby center tillkommer även Åvägen, Ekvägen, Birger Pers väg och Kungsfågelvägen som nya hållplatser. In mot Laholm tas hållplatserna Trumgatan, Simons väg, Blåkulla och Sologatan bort från linjen. Brandstationen tillkommer istället.

Halmstad

Satsning på ”Markarydsbussen”

Linje 325 som går mellan Halmstad och Markaryd får bättre trafik och anpassas efter skifttiderna på de stora arbetsplatserna. Det innebär att bussens tider styrs av arbetstiderna i Markaryd.

Första turen avgår kl. 04.00 från Halmstad och är framme på Markaryd Björkebergsvägen kl. 05.20. Sista turen tillbaka går från Björkebergsvägen kl. 23.50 och är framme i Halmstad kl. 01.10. Dessa två turer går också via Laholms bussterminal. Däremellan går bussen regelbundet och anpassas efter skifttiderna.

Här hittar du tidtabellen för linje 325 »

Satsningen är ett projekt på tre år och kommer utvärderas löpande.

Enklare att resa med linje 330

Alla turer på linje 330 som körs från Halmstad via Gullbrandstorp och Haverdalsbro till Harplinge kommer köra samma väg. Detta gör det lättare att veta hur bussen går.

Alla turer kommer köra från resecentrum via Kattegattgymnasiet, Söndrumskolan och Fammarp, utan byte vid Haverdalsbro.

I och med att linjen får en ändrad körväg så tas hållplatserna Kristinebergsvägen, Lannavägen, Industrivägen och Kvarndalsvägen i Söndrums industriområde bort. Hållplatsen Hovgård byter namn till Nygård. 

Du har väl inte missat…

Att vi sedan december 2020 har bättre trafik till Söder, med mer trafik på kvällar och helger!

Hållplatsförändring

Stenstorpsskolan byter namn till Kärlekens skola. Detta berör linje 6,7 och 351.

Hylte

Linje 410 ersätts med linje 430 och 401

För att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Torup, Kinnared och Hyltebruk blir linje 410 i december linje 430. Linje 430 kommer köras från Torup via Kinnared till Hyltebruk. Det ger bättre pendlingsmöjligheter, eftersom turen utökas med nio dubbelturer varje dag.

Linjen kortas alltså ner och körs inte längre till Oskarström och Halmstad. För att resa vidare till Oskarström och Halmstad får du byta till linje 401 i Torup. Även den kommer utökas med tre turer under vardagar, för att förbättra pendlingsmöjligheterna.

Hållplatsförändring

Torup station (busshållplatsen) flyttas ut på Gamla Nissastigen och blir färdig i mitten av december.

Varberg

Bättre trafik till Kungsäter

En tur på linje 664 (Varberg - Stackenäs) och en tur på linje 661 (Varberg - Karl Gustav) förlängs till Kungsäter på eftermiddagen.

Linje 11 förlängs till Pingvinen

Linjen förlängs till det nya äventyrsbadet Pingvinen och får en ny hållplats som heter just Pingvinen.

Justering linje 12

Linjen får en liten justering som gör att bussen passar bättre till arbetstiderna på industriområdet. 

Falkenberg

Justering linje 350

Linjen får ändrad körväg mellan Eftra och Falkenberg. Bussen kommer nu köra via Heberg istället för över bron vid Boberg. Det innebär att Heberg får bättre trafik. 

I samband med detta så tillkommer hållplatserna Torsegård och Norra vägen (i Heberg). Inga hållplatser kommer försvinna, då linje 509 (Falkenberg - Boberg) kommer förlängas och kör till de hållplatser som 350 inte längre kör till.

Hållplatsförändring linje 517

Hållplats Dalagård flyttar en bit österut och byter namn till Ryggebo.

Tågtrafiken

Under 2023 kommer arbetet med att utveckla Västkustbanan att fortsätta med dubbelspår genom Varberg, Ängelholm och Maria i Skåne, samt arbetet med Västlänken runt Göteborg. Arbetena kommer att påverka tågtrafiken under året. 

För att veta om och hur din resa påverkas är det enklast att söka resan i vår app eller i reseplaneraren här på hemsidan. Den senaste informationen om läget i trafiken hittar du alltid på vår trafikinformationssida.

Vill du veta mer om framtidens tågtrafik? Här kan du läsa mer om vad utvecklingen av Västkustbanan kommer möjliggöra »