Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

06 december 2021 | Nyheter

Trafikförändringar 12 december

Den 12 december börjar vår nya vintertidtabell att gälla. Det innebär nya tider för både tåg och buss. Här kan du läsa om de största förändringarna i samband med tidtabellsskiftet. De mindre justeringarna hittar du enklast i reseplaneraren antingen här på hemsidan eller i vår app.

Öresundstågen

Fler stopp i Åsa

Från den 12 december kommer alla Öresundståg stanna i Åsa på lördagar och söndagar. Det innebär också att busslinje 615 förlängs till Åsa station på helgen, för att passa tågen mot Göteborg på morgonen och från Göteborg på eftermiddagen. 

Lila och gul/grå tåg på Västkustbanan

En del av Öresundstågen kommer ersättas av lila Pågatåg och gul/grå Västtåg mellan Göteborg och Halmstad. Är det längre tåg, kan tåget till och med vara hälften lila och hälften gul/grått. Här nedanför kan du se vilka avgångar det gäller. Ska du resa på någon av dessa tider, kan tåget alltså se annorlunda ut. Så var uppmärksam på skyltningen, och vilket spår ditt tåg går ifrån.

De inlånade tågen skiljer sig något jämfört med ett Öresundståg. På dessa tåg är det inte möjligt att åka 1:a klass eller att förboka sittplats till din resa. Säten och inredning ser annorlunda ut, och det är en annan lösning för bagageförvaring och cyklar ombord. Men annars fungerar det som vanligt – våra biljetter gäller som vanligt och tågen kör som om de vore Öresundståg.

En annan nyhet är att Öresundstågen inte längre kommer gå till Helsingör i Danmark, utan går antingen till Österport eller Nivå.
 

Från Göteborg:

Morgon Eftermiddag
05.10 15.10
07.10 16.10
08.10 17.10


Från Halmstad:

Morgon Eftermiddag
05.26 15.26
06.26 17.26
07.26 18.26


Viskadalsbanan

Den efterlängtade upprustningen av Viskadalsbanan kommer fortsätta till och med 8 augusti. Under tiden ersätts tågen av busstrafik.

Krösatågen

Krösatågen kommer från den 12 december stanna vid Sannarp station igen. Tidtabellen kommer även gå tillbaka till det normala utbudet, efter att den treåriga test¬perioden med två extraturer, nu avslutas. I samband med detta kommer även busslinje 417 mellan Hyltebruk och Landeryd att ersättas med beställningsbar trafik, som passar till Krösatågen norrut och från Krösatågen norrifrån. 

Förändringar i busstrafiken

Falkenberg

Det kommer göras minutjusteringar på vissa turer med linje 1 i Falkenberg för att passa de nya tågtiderna.

Linje 517 ändras med +5 minuter på eftermiddagen för att gymnasieeleverna ska hinna med bussen. Det betyder att den kommer gå xx25 i stället för xx20.

Halmstad

Linje 145 kommer inte köra upp förbi Slottsparken i Halmstad. Detta för att vi vill korta restiden.

Laholm

Det kommer göras minutjusteringar på vissa turer med linje 1 i Laholm för att passa de nya tågtiderna.

Linje 225 med avgångstid 07.08 från Laholm till Båstad kommer i stället avgå 06.59. På så sätt kommer den passa med Skånetrafikens linje 501, för vidare resor mot skolor och Båstad centrum.

Hållplatsförändringar 

Varberg

Nygårds camping byter namn till Pilagårdsvägen. Detta påverkar linje 1, 666, 691 och 693.

Åskloster - hållplatsen i norrgående riktning flyttas cirka 200 meter norrut. Ingen förändring i riktning söderut. Detta påverkar linje 614, 615, 690, 691, 692 och 867.

Falkenberg

På grund av byggarbete på Stortorget kan stadsbussarna inte stanna vid läge E och F, utan kan endast stanna på läge C och D. Nygatan blir enkelriktad fram till hösten 2022.

•    Linje 2 mot Skrea och linje 11 mot Slätten går från läge C
•    Linje 2 mot Glommen och linje 13 mot Falkagård går från läge D

Några lägesförändringar på Falkenbergs bussterminal (Holgersplan):

•    Linje 14 går från läge F i stället för G
•    Linje 85 (taxi) går från läge H i stället för G
•    Linje 517 går från läge H i stället för G

Halmstad

Det blir en ny hållplats på Sannarps station i anslutning till Krösatågens plattform. Detta påverkar linje 16.

Båtsmansgatan flyttar 200 m söderut och byter namn till Stapelgatan. Detta påverkar linje 12, 14 och 83.

Laholm

Brandstationen i Våxtorp byter namn till det enklare Våxtorps brandstation. Detta påverkar linje 227.