Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

10 augusti 2020 | Nyheter

Trafikförändringar den 17 augusti

Den 17 augusti upphör sommartidtabellen och höstens tidtabell börjar gälla. Det kommer inte vara några stora trafikförändringar inför hösten. Men kom ihåg att söka din resa i reseplaneraren och kontrollera om din resa ändras den 17 augusti. 

Omledningar i Halmstad

I Halmstad ska det byggas en ny rondell i korsningen Nya Tylösandsvägen och Bäckegårdsvägen. Detta innebär att vi kommer att behöva leda om trafiken. 

Från och med den 17 augusti kommer det därför att ske en del förändringar på linjerna 1, 5 och 15. Förändringarna kommer att gälla hela hösten.

Linje 1:

Hållplats Bäckagårdsvägen stängs av under ombyggnationen. Om du reser med linje 1 hänvisar vi istället till hållplats Lummervägen eller Östra Bäckagård. 

Linje 5:

Linje 5 kommer ledas om och hållplatserna Bäckagårdsvägen och Östra Bäckagård dras in under tiden. Bussen kommer istället att stanna på en ny tillfällig hållplats – Hermans gränd – under omledningen. Hållplatsen Soldalsvägen får ett nytt läge söder om Nya Tylösandsvägen i riktning mot Stenhuggeriet. 

Linje 15:

Linje 15 kommer att ledas om och gå runt Bäckagård. Hållplatserna Bäckagårdsvägen, Ateljévägen och Bildhuggarevägen dras in under tiden. Bussen kommer istället att stanna vid hållplatserna Hermans gränd (ny tillfällig hållplats under omledningen), Soldalsvägen, Backagårdsskolan och Pålsbo. 

Omledningen kommer att innebära ca 5 minuters extra körtid. På grund av den ökade körtiden kommer bussen vända vid Halmstads sjukhus. Ska du resa vidare till/från centrum kommer du att kunna byta till linje 2. Tiderna för linje 15 har anpassats för att passa ihop med linje 2.