Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

27 november 2018 | Nyheter

Vintern kommer i tidtabellen den 9 december

Söndagen den 9 december kommer vintern till våra tidtabeller. Här hittar du de större förändringarna som kommer ske i och med den nya tidtabellen. Samma dag, den 9 december flyttar dessutom Bussterminalen i Varberg tvärsöver Västra Vallgatan, när Varberg växer och förbereder för Varbergstunneln. I Reseplaneraren i mobilappen eller på hemsidan ser du exakt hur din resa påverkas av den nya tidtabellen. 

VIDEO: På Resecentrum i Halmstad renodlas märkningen av alla hållplatslägen så att busstrafikens hållplatser får bokstäver och tågtrafikens spår tar hand om alla siffror. Det blir bokstäver till bussarna och siffror till tågen! Stadsbussarna kommer att stanna vid läge A-E längs Laholmsvägen och regionbussarna får läge G-T. Läge F sparas till kommande behov. 

Karta över nya Halmstad Resecentrum »

Linje 400 och 401 mellan Halmstad – Hyltebruk, blir tre linjer.(OBS se uppdatering lite längre ner i texten)
Linje 400 Express är den snabbaste förbindelsen mellan Halmstad–Hyltebruk–Halmstad. Linjen kommer i huvudsak att köras med de gröna komfortbussarna. Men enstaka undantag från komfortbussarna kan dock förekomma. Linje 401 kommer att köra Halmstad– Hyltebruk–Halmstad, via Rydöbruk. För att förse Sannarpsgymnasiet med en direktförbindelse till Hyltebruk kommer linje 401 att byta linjenummer på Resecentrum och fortsätta till Sannarpsgymnasiet.
De resenärer som ska vidare till Kattegattsgymnnasiet byter till linje 62 på Västerbro. Nya linje 410 kommer köra sträckan Halmstad–Hyltebruk–Halmstad via Kinnared.
OBS! Uppdatering 2018-12-06:
https://www.hallandstrafiken.se/a/hallandstrafiken-justerar-morgontur-med-linje-401-i-nya-tidtabellen

Flygplatsen i Halmstad
Linje 40 i Halmstad ändrar körvägen
vid flygplatsen och får kortare restid för de som t.ex ska handla i området eller ska ut och flyga. Hållplatsen vid Halmstads flygplats flyttas och ligger nu i direkt anslutning till avgångs- och ankomsthallen. Faktiskt så nära att det går att vänta på bussen inne i ankomsthallen.

Varberg
Det blir mer tåg till och från Varberg och Åsa. Västtågen kör två helt nya dubbelturer dagtid mellan Varberg–Göteborg– Varberg. Tågen stannar förstås även i Åsa. Tågtiderna från Varberg till Göteborg C blir 11.50 och 14.40. Från Göteborg C går de nya tågen 10.25 och 13.25. 
Linje 615 Varberg–Åsa–Varberg har passning med de nya tågen.
Linje 1 och linje 2 får minutjusteringar för att bättre passa med byten vid Varberg station. För linje 553 justeras tidtabellen på alla eftermiddagsturer med fem minuter för att få bättre passning med linje 652 och bättre bytesmarginal med Öresundståget. Även linjerna 555, 615, 651, 664, 691 och 697 får mindre justeringar i tidtabellen för att få bättre passning.

Alla justeringar finns inlagda i Reseplaneraren i mobilappen eller på hemsidan.

I samband med vintertidtabellen justeras också Hallandstrafiikens priser. Priserna höjs i genomsnitt med 2,7 procent.

Karta över nya Varbergs Bussterminal »