Region Halland har ansvar för all kollektivtrafik i Halland och är ensam ägare av Hallandstrafiken AB. Hallandstrafiken har även genom samverkansavtal uppdraget att utföra sjukresor, färdtjänst och skolskjuts.

Nobina heter det trafikföretag som ansvarar operativt för större delen av busstrafiken i Halland. Det innebär att de ansvarar för trafikdrift, trafikplanering, lokal information och marknadsföring. Förutom Nobina jobbar vi med sju andra trafikföretag som kör skol- och regionbusstrafik. Vilka det är kan du läsa längre ner. Här nedanför hittar du även länkar till våra ägare och till trafikföretag och länstrafikbolag i de angränsande länen.

Ägare och trafikföretag

Region Halland har ansvar för all kollektivtrafik i Halland och är ensam ägare av Hallandstrafiken AB. Hallandstrafiken har även genom samverkansavtal uppdraget att utföra sjukresor, färdtjänst och skolskjuts.

Nobina heter det trafikföretag som ansvarar operativt för större delen av busstrafiken i Halland. Det innebär att de ansvarar för trafikdrift, trafikplanering, lokal information och marknadsföring. Förutom Nobina jobbar vi med sju andra trafikföretag som kör skol- och regionbusstrafik. Vilka det är kan du läsa längre ner. Här nedanför hittar du även länkar till våra ägare och till trafikföretag och länstrafikbolag i de angränsande länen.
 

Ägare

Region Halland
 

Styrelse

Ordförande: Gösta Bergenheim (M)

Vice ordförande: Per Persson (s) 
Catharina Berghorn (S)
Christina Heikel (M)
Lovisa Ljungberg (C)
Lars Gustafsson (KD)
Niclas Erlandsson (L)
Christoffer Johansson (S)
Lars Björk (SD)
 

Trafikföretag

 

Stads- och regionbusstrafik i hela Halland (sk huvudlinjer*)

Nobina 


Skol- och regionbusstrafik (övriga linjer*)

Kunsbacka:
Karl Erik Elofsson Buss AB

Varberg:
Karl Erik Elofsson Buss AB
Veddige Buss och Transport AB

Falkenberg:
Flexbuss Sverige AB
Okome Buss
Ätrans Buss

Halmstad:
Flexbuss Sverige AB
Buss i Väst AB (Sennans Buss)

Hylte:
Västbo Taxi AB

Laholm:
Buss i Väst AB (Veinge Buss)
LK Buss AB

* Finns beskrivet i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet
 

Linjetrafik (Tåg)

Transdev
Vy
SJ Götalandståg


Serviceresor

Göteborgs buss
Kungsbacka taxi och Handikapptransport
Varbergs taxi
Taxiraketen
Taxi Kurir AB (Taxi Halmstad)
Sennans taxi AB

Österblad Carlsson taxi AB 

 

Övrig kollektivtrafik samt länstrafikbolag

Resplus 
Jönköpings länstrafik 
Krösatågen 
Länstrafiken Kronoberg 
Resplus 
SJ 
Skånetrafiken 
Svensk Kollektivtrafik 
Västtrafik AB