Region Halland tar över ansvaret för kollektivtrafiken i Halland och blir ensam ägare av Hallandstrafiken AB.

Arriva och Nobina är våra två största bussoperatörer. Det nuvarande avtalet gäller till och med juni 2018. Genom detta avtal har operatörerna ansvar för trafikdrift, trafikplanering och lokal information och marknadsföring.

Ägare och operatörer

Region Halland tar över ansvaret för kollektivtrafiken i Halland och blir ensam ägare av Hallandstrafiken AB.

Arriva och Nobina är våra två största bussoperatörer. Det nuvarande avtalet gäller till och med juni 2018. Genom detta avtal har operatörerna ansvar för trafikdrift, trafikplanering och lokal information och marknadsföring.

Nedan finner du länkar till våra ägare, operatörer och länstrafikbolagen i de angränsande länen.

Ägare

Region Halland

Styrelse

Ordförande: Gösta Bergenheim (M)

Vice ordförande: Per Persson (s) 
Magnus Ackerot (M)
Ingemar Johansson (C)
Tommy Rydfeldt (FP)
Tove Bergman (MP)
Mikael Delin (S)
Catharina Berghorn (S)
Tore Johansson (SD)

Operatörer

Linjetrafik (Buss)

Arriva 
Asige Buss
BIVAB 
Bergkvara Buss
Nobina 
Ätrans buss

Linjetrafik (Tåg)

Transdev
Tågkompaniet
SJ Götalandståg

Skoltrafik

LK-buss
Nettbuss
Strandberg
Mlf

Övriga

Taxi Kungsbacka AB 
Varbergs Taxi AB 
Taxi Halmstad AB 
Taxi Falkenberg AB 
Bud-&Taxiraketen
AWAB
Kristianstad Taxi
Göteborgs Buss
Österblad Taxi 

 

Övrig kollektivtrafik samt länstrafikbolag

Resplus 
Jönköpings länstrafik 
Krösatågen 
Länstrafiken Kronoberg 
Resplus 
SJ 
Skånetrafiken 
Svensk Kollektivtrafik 
Västtrafik AB