Allmänt om skolskjuts

Skoltrafik är en basservice från samhället för att möjliggöra för elever att ta sig till skolan för att uppfylla sin skolplikt. Denna tjänst ska utföras på ett tryggt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Detta innebär t.ex. att bussar och personbilar skall vara säkra, förarna skall vara trygga i sitt bemötande av eleverna och resorna planeras kostnadseffektivt utifrån regelverk, skolans verksamhet, elevens behov och att utöka tillgången till allmän kollektivtrafik för alla.

Detta innebär ofta att skolskjutshållplatser/uppsamlingsplatser skapas som eleven får ta sig till. Detta kan för vissa elever vara 10 meter och för andra elever vara 1 - 2 km. Det är omständigheterna som styr detta och hur nära man bor ”skolskjutsrutterna” och hur planeringen ser ut i stort där samma resurs skall användas till flera uppdrag. Detta påverkar även att några elever får åka 30 minuter till skolan och andra får åka längre. Detta kan upplevas orättvist men skolskjutsen är en basservice som skall räcka till för många uppdrag. När hänsyn kan tas och omständigheterna ger möjlighet så kan anpassningar ske för att utjämna upplevda orättvisor i planeringen.

För mer information om hur skolskjutsen utförs, välj flik nedan. Nedan finns två filmer med allmän information om hur det är att åka skolskjuts.

Skolskjuts - Före resan from Skolskjutsen on Vimeo.

 

Skolskjutsen - Under resan from Skolskjutsen on Vimeo.

 

Frågor och svar:

Fråga: Hur lång tar det från ansökan till att jag kan åka med skolskjutsen?

Svar: Från det att Hallandstrafiken får in en beviljad ansökan tar det högst 3 veckor innan eleven kan börja åka med sin skolskjuts. Om eleven lätt kan planeras in på den allmänna kollektivtrafiken eller på en befintlig skolskjutstur, sker detta på kortare tid.