Anropsstyrd linjetrafik

Du beställer din resa hos Hallandstrafiken på telefon 0771-750 700 senast en timme före avgångstiden från hållplatsen. Vid resa tidigt på morgonen måste beställningen göras dagen före, senast kl. 22.00 (vid sällskap över 4 personer bör bokning ske minst 3 arb.dgr i förväg). Hallandstrafikens Kundcenter bokar även den anropsstyrda linjetrafiken i Kungsbacka.

Priset för en resa är detsamma som för ordinarie busstur. Du betalar direkt till taxichauffören. Du kan endast köpa biljett för den beställda resan, inte för vidare resa. Har du redan en giltig enkelbiljett, (pappers- eller mobilbiljett) eller periodkort enligt nedan ska detta meddelas  vid beställning och sedan visas upp för taxichauffören.

De turer som är anropsstyrda är märkta med ett B i tidtabellerna och i vår Reseplanerare med en telefonlur med mer information under fliken "Resväg". 
Under vissa tider eller i områden där resandet inte är så stort utförs bussturen med taxi i stället för buss. En anropsstyrd busstur måste förbeställas. Ordinarie hållplatser trafikeras och resan kan samordnas med andra anropsstyrda resor som till exempel färdtjänst- och sjukresor. 

Resande med barn som kräver bilbarnstol, och som inte medtager egen sådan, hänvisas till ordinarie bussturer.

Följande periodkort med rätt tids- och geografisk giltighet gäller tillsammans med giltigt laddnings- eller inspektionskvitto:

 • Årskortet
 • Årskortet Ungdom
 • Period Vuxen
 • Period Student
 • Period Ungdom
 • 25-kortet  
 • Fritidskortet
 • Viskadalskortet

Följande periodkort med rätt tids- och geografisk giltighet gäller mot uppvisande av kortet:

 • Sommarkortet
 • Gymnasiekortet
 • Grundskolekortet
 • Seniorkortet