Under vissa tider eller i områden där resandet inte är så stort utförs bussturen med taxi i stället för buss. En anropsstyrd busstur måste förbeställas.

Anropsstyrd Linjetrafik

Under vissa tider eller i områden där resandet inte är så stort utförs bussturen med taxi i stället för buss. Ordinarie hållplatser trafikeras och resan kan samordnas med andra anropsstyrda resor som till exempel färdtjänst- och sjukresor. 

De turer som är anropsstyrda är märkta med ett B i tidtabellerna och i vår Reseplanerare med en telefonlur med mer information under fliken "Resväg".

Du beställer din resa hos Hallandstrafiken på telefon 0771-750 700 senast en timme före avgångstiden från hållplatsen eller innan 22 dagen före för resa tidigt på morgonen. Hallandstrafikens Kundcenter bokar även den anropsstyrda linjetrafiken i Kungsbacka.

Priset för en resa är detsamma som för ordinarie busstur. Du betalar direkt till taxichauffören. Du kan endast köpa biljett för den beställda resan, inte för vidare resa. Har du redan en giltig enkelbiljett, (pappers- eller mobilbiljett) eller periodkort enligt nedan så meddelas detta vid beställning och visas sedan upp för taxichauffören.

Resande med barn som kräver bilbarnstol, och som inte medtager egen sådan, hänvisas till ordinarie bussturer.


Följande periodkort med rätt tids- och geografisk giltighet gäller tillsammans med giltigt laddnings- eller inspektionskvitto:

 • Årskortet
 • Årskortet Ungdom
 • Period Vuxen
 • Period Student
 • Period Ungdom
 • 25-kortet  
 • Fritidskortet
 • Viskadalskortet

 

Följande periodkort med rätt tids- och geografisk giltighet gäller mot uppvisande av kortet:

 • Sommarkortet
 • Gymnasiekortet
 • Grundskolekortet
 • Seniorkortet