Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Är det trångt ombord på bussen?

Här kan du se var och när vi bedömer att det finns risk för trängsel ombord på våra bussar under den kommande veckan. Sammanställningen bygger på resandet under föregående vecka och ger en uppskattning av resandet kommande vecka. Trängseln kan alltså skilja vecka från vecka. 

Bussen kan skylta "Trängsel ombord". Då är bussen inte fullsatt, men med mer än cirka 50 procents beläggning. Välj då om möjligt en annan avgång eller ett annat färdsätt.  

Om det är möjligt, försök att undvika resa under rusningstider: 07:00-09:00 och 16:00-18:00 och under de tider och med de linjer vi anger nedan. 
 

Uppgifterna uppdateras fredagar senast kl 13:00.

Senaste uppdatering: : 2021-07-27 kl 14:00

Varberg

Falkenberg

Halmstad

Laholm

Hyltebruk