Toalett - Hörslinga - Sinusplattor/blindskriftstavla - Hiss - Biljettautomat

Öppettider stationsbyggnad

  • Måndag-fredag 05:00-09:30 och 14:30-22:30
  • Lördag 07:00-09:00
  • Söndag 08:00-09:00

Biljettautomat

Finns en i vänthallen vid spår 2 och en i väderskyddet vid spår 1.

Parkeringsplats för rörelsehindrade

Där finns 4 handikappsparkeringar. Ca 10m.

Närhet till busshållplats

Busshållplats finns cirka 200 meter från stationsbyggnaden.

Tillgänglig entré Finns.

Hörslinga Finns

Sinusplattor och blindskriftstavla Finns

Realtidsskyltar  Finns

Universaltoalett Stationen har en universaltoalett (92 cm dörr).

Hiss

  • Bredd: 110 cm
  • Djup: 145 cm
  • Maxvikt: 630 kg 

Ramp 

Det går att ta sig över till andra sidan spåret via trappan eller lång väg runt.

Mötesplats färdtjänst

Finns ingen utmärkt mötesplats.

Ledsagning

Stationsledsagning är öppen för alla som är i behov av den, ledsagningen är kostnadsfri. En ledsagare kan möta dig på tågstationen vid en särskild mötesplats. Beställ ledsagning när resan bokas, men senast 24 timmar före första ledsagning. Läs mer på www.stationsledsagning.se