Toalett - Hörslinga - Sinusplattor/blindskriftstavla - Hiss - Biljettautomat

Öppettider stationsbyggnad

  • Måndag-fredag 05:00-09:30 och 14:30-22:30
  • Lördag 07:00-09:00
  • Söndag 08:00-09:00

Biljettautomat

Finns en i vänthallen vid spår 2 och en i väderskyddet vid spår 1.

Parkeringsplats för rörelsehindrade

Där finns 4 handikappsparkeringar. Ca 10m.

Närhet till busshållplats

Busshållplats finns cirka 200 meter från stationsbyggnaden.

Tillgänglig entré Finns.

Hörslinga Finns

Sinusplattor och blindskriftstavla Finns

Realtidsskyltar  Finns

Universaltoalett Stationen har en universaltoalett (92 cm dörr).

Hiss

  • Bredd: 110 cm
  • Djup: 145 cm
  • Maxvikt: 630 kg 

Ramp 

Det går att ta sig över till andra sidan spåret via trappan eller lång väg runt.

Mötesplats färdtjänst

Finns ingen utmärkt mötesplats.