ATC-fel

Ibland krånglar ATC-anläggningen på tåg, detta gör att tåget max får köra i 80 km/timmen. 
 
ATC är ett säkerhetssystem som är en kombination av flera olika mindre systemsom ska minska risken för att olyckor sker på grund av lokföraren. ATC övervakar att hastigheterna hålls och att tågen inte passerar stoppsignaler. Den ger även allmän information om själva spåret, t.ex. lutningFör att kunna genomföra detta används ”Baliser”.  
 
Baliser är dataportar som placeras på järnvägsspåren och används till att skicka information från ställverken till ett passerande tåg om kommande bansträcka. Dessa placeras i grupper som a och b baliser. När ett tåg passerar över en balis, skickas information via radiovågar till en dator på tågetsom sedan överför informationen så att lokföraren kan ta del av detta. Skulle informationen innebära någon fara framöver kan datorn på tåget automatiskt genomföra ett nödstopp. Balisen skickar även information till ställverket så att tågklareraren kan se vilken position tåget har för tillfället.