Borttappat kort och återlösen

Upphittat resekort

Upphittat resekort lämnas till någon av Hallandstrafikens kundservicebutiker. Du ansvarar själv för förlorat eller förstört resekort. Registrerade kort kan spärras och ersättas via Mina sidor. 

Tappa bort-garanti

Du som registrerar ditt resekort på Mina sidor och spärrar kortet vid förlust får resterande period eller reskassa överfört till ett nytt kort utan extra kostnad (för Seniorkortet tas en mindre avgift ut). Kortet skickas hem till dig, till den adress som du registrerat på Mina sidor. Nyckelringar och stickers ersätts med ett resekort.

Skapa ett konto och registrera ditt kort »

Återlösen

Vid återlösen av ett periodkort krävs alltid uppvisande av tillhörande kvitto. Har du ett förbetalt kort (en så kallad rekvisition) hanterar utställaren (exempelvis kommunen) återlösen av kortet. 

Före periodens startdatum återlöses periodkort i Hallandstrafikens kundservicebutiker, alternativt i Västtrafiks butik på Nils Ericson Terminalen, utan att någon extra avgift uttas. Även ändring av startdatum, byte av zoner eller byte till dyrare resekort får göras före periodens startdatum utan att någon extra avgift uttas.

Periodkort med påbörjad giltighet återlöses enligt nedan tabell. Påbörjad dag räknas som hel dag. 

Giltighetsdag återbetalning i % av periodens värde
1 80%
2 60%
3 50%
4 40%
5 30%
6 20%
7 10%


Årskort med påbörjad giltighet återlöses enligt nedan tabell. Påbörjad 30-dagarsperiod räknas som en hel period.

Period återbetalning i % av Årskortets värde
1 80%
2 60%
3 50%
4 40%
5 30%
6 20%
7 10%

 

Undantag

Förändrat trafikutbud

Om trafikutbudet ändras efter att du köpt ett periodkort, har du rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som motsvarar resterande giltighet. Trafikutbudet ska då ha ändrats på ett sådant sätt att avvikelsen är av väsentlig betydelse som du inte har kunnat förutse innan köp. 

Sjukdom

Mot uppvisande av läkarintyg ersätts du för de dagar eller resor som du inte kunnat utnyttja under periodens giltighetstid. Återbetalning sker enligt följande:

  • Årskort: pris/365 x sjukskrivningsdagar
  • Period 30 dagar: pris/30 x sjukskrivningsdagar

Dödsfall

Mot uppvisande av dödsattest sker återbetalning av periodens kvarvarande dagar enligt följande:

  • Årskort: pris/365 x antal dagar
  • Period 30 dagar: pris/30 x antal dagar