Återlösen och borttappade kort


Upphittat resekort

Upphittat resekort lämnas till Hallandstrafikens butik i Falkenberg eller lämna i närmaste kundservicebutikDu ansvarar själv för förlorat eller förstört färdbevis. Registrerade kort kan spärras och ersättas via Mina sidor. 


Tappa-bort-garanti

Du som registrerar ditt resekort på Mina sidor och spärrar kortet vid förlust får resterande period eller reskassa överfört till ett nytt kort. Kortet skickas hem till dig (till den adress som är registrerad på det konto som spärrar kortet). Nyckelringar och stickers ersätts med ett resekort.

Skapa ett konto och registrera ditt kort »


Återlösen av kort

Vid återlösen/återköp krävs alltid uppvisande av tillhörande kvitto. Återlösen/återköp av rekvisitioner hanteras via utställaren av rekvisitionen. 


Periodkort

Periodkortet återlöses före periodens startdatum i Hallandstrafikens kundservicebutiker eller i Västtrafiks butik i Nils Ericson Terminalen utan att någon extra avgift uttas. Även ändring av startdatum, byte av zoner eller byte till dyrare resekort får göras före periodens startdatum.

Periodkort med påbörjad giltighet återlöses i Hallandstrafikens kundservicebutiker enligt nedan tabell. Kassakvitto i original från köpet måste uppvisas vid återlösen. Påbörjad dag räknas som hel dag.

Giltighetsdag återbetalning i % av periodens värde
1 80%
2 60%
3 50%
4 40%
5 30%
6 20%
7 10%

 

Undantag vid förändring under periodkortets giltighetstid
Om trafikutbudet ändras väsentligt efter att du köpt ett periodkort, har du rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som motsvarar resterande giltighet. Trafikutbudet ska då ha ändrats på ett sådant sätt att avvikelsen är av väsentlig betydelse som du inte har kunnat förutse innan köp. 

Undantag vid sjukdom 
Periodkort med påbörjad giltighet ersätts mot uppvisande av läkarintyg enligt följande formel: Pris/30 dagar x sjukskrivningsdagar. Du vänder dig till Hallandstrafiken efter periodkortets utgång. Period 24 resor samt Period 20/60 med påbörjad giltighet återköps inte. Inte heller Sommarkortet och Fritidskortet återköps vid sjukdom.
 

 

Årskortet

Årskortet återlöses före periodens startdatum i Hallandstrafikens kundservicebutiker alternativt i Västtrafiks butik i Nils Ericson Terminalen utan att någon extra avgift uttas. Även ändring av startdatum, byte av zoner eller byte till dyrare resekort får göras före periodens startdatum utan att någon extra avgift uttas.

Årskortet med påbörjad giltighet återlöses enligt nedan tabell. Påbörjad 30-dagars period räknas som en hel period.

Period återbetalning i % av Årskortets värde
1 80%
2 60%
3 50%
4 40%
5 30%
6 20%
7 10%

 

Undantag vid förändring under periodkortets giltighetstid

Om trafikutbudet ändras väsentligt efter att du köpt ett periodkort, har du rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som motsvarar resterande giltighet. Trafikutbudet ska då ha ändrats på ett sådant sätt att avvikelsen är av väsentlig betydelse som du inte har kunnat förutse innan köp. 
 

Undantag vid sjukdom och dödsfall

Årskort med påbörjad giltighet ersätts mot uppvisande av läkarintyg enligt följande formel: Pris/365 dagar x sjukskrivningsdagar. Du vänder dig till Hallandstrafiken efter tillfrisknandet och ersätts då för de dagar kortet inte använts. 

Vid dödsfall återköps årskort/periodkort enligt formeln: Pris/antal giltighetsdagar x kvarvarande dagar. För period 24 gäller pris/24 resor x kvarvarande resor och för Period 20/60 gäller pris/20 resdagar x kvarvarande resdagar.


Inte möjligt att återlösa

Vi återlöser inte reskassa, Period 24 resor och Period 20/60 eller säsongskorten: Sommarkortet och Fritidskortet.