Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Biljettautomater

Nedan ser du var du kan hitta våra biljettautomater. De finns bland annat på alla tågstationer i Halland. I biljettautomaterna kan du köpa din biljett för både tåg och buss, kontrollera ditt saldo på ditt resekort, ladda reskassa eller period, överföra/aktivera din laddning, skriva ut inspektionskvitto och aktivera väntande perioder. Betalar gör du med Resekortets reskassa eller med konto- eller kreditkort.

I automaterna kan du inte förköpa din resa. Din biljett köper du i samband med resan, vilket beror på att biljetterna har begränsad tidsgiltighet som är varierande beroende på vilken sträcka du reser. Vill du förboka din resa kan du göra det i någon av våra kundservicebutiker eller på oresundstag.se.

Alla biljettautomater i Göteborg, Mölndal, Köpenhamn, Kastrup och i Halland är märkta ”Öresundståg” och "Köp din biljett här!". Automaterna i Skåne är märkta med ”Biljetter • Tickets”. Laddningar gjorda via Mina Sidor aktiveras inte i automater som tillhör andra länstrafikbolag.

 

- I drift

- Delvis ur funktion (se meddelande)

- Ur funktion