Bagage

Buss
Handbagage av skäligt omfång som kan förvaras inne i fordonet utan obehag för övriga resenärer medförs utan extra kostnad.

Tåg
På Öresundstågen placeras bagage lämpligen i låggolvdelen (vagn 12/13 eller 22/23), på bagagehyllan eller mellan sätena. Tyngre eller utstickande bagage får inte placeras uppe på bagagehyllan. Mittgången måste alltid av säkerhetsskäl hållas fri från allt bagage.

På Pågatågen och Krösatågen placeras bagage under stolen, på hatthyllan eller på avsedd plats för väskor. Tyngre eller utstickande bagage får inte placeras uppe på hatthyllan.

På tågen finns det dekaler som visar var du lättast tar ombord bagage. Tågvärden är ytterst ansvarig för säkerheten ombord och är den som avgör hur mycket bagage som kan tas med.