Bagage

Handbagage av skäligt omfång som kan förvaras inne i fordonet utan obehag för övriga resenärer medförs utan extra kostnad.

I Öresundståg: Bagage placeras lämpligen i låggolvdelen, på bagagehyllan eller mellan sätena på Öresundstågen. Tyngre eller utstickande bagage får inte placeras uppe på bagagehyllan. Tänk på att hålla gångarna fria.

I Pågatåg: Bagaget ska kunna sättas under stolen, i knät, på hatthylla eller annan plats för väskor. På hatthyllorna på tågen får endast lättare bagage placeras och av säkerhetsskäl får inget sticka utanför kanten. 

Mittvagnen på tågen passar bra för dig som har bagage, rullstol eller barnvagn. Kom ihåg att tågvärden på tåget är ytterst ansvarig för säkerheten ombord och är den som avgör hur mycket bagage som kan tas med.