Barnvagn får tas med i mån av plats.

Barnvagn

Barnvagn får tas med i mån av plats.

Ombordstigning

  • På bussarna i Halmstad tas vagnen ombord via den främre dörren.
  • På bussarna i Falkenberg och Varberg tas vagnen ombord genom mittendörren.
  • På Öresundstågen, Pågatågen, Krösatågen och Västtågen finns dekaler som visar var du lättast tar ombord din barnvagn.

 

Barnvagn som inte används för transport av barn kostar motsvarande en enkelbiljett för ungdom, detta gäller både på buss och tåg.