Barn- och golfvagn får tas med i mån av plats.

Barnvagn och golfvagn

Barn- och golfvagn får tas med i mån av plats.

På bussarna i Halmstad (stadstrafik och vissa regionbussar) ska vagnarna tas ombord via den främre dörren för att minimera klämrisken. I Falkenberg och Varberg med omnejd tas vagnen ombord genom mittendörren.

För barnvagn som inte används som transport av barn tas en avgift ut motsvarande enkelbiljett ungdom. Vagnen ska placeras så att den inte utgör hinder eller fara vid transporten och det är vagnens innehavare som ansvarar för dess säkerhet.

På Öresundstågen och Pågatågen finns dekaler som visar den vagn där du lättast tar ombord din barnvagn.