Vi har ett nytt
biljettsortiment!

  • Från 1 juni kan du inte längre ladda det gamla resekortet.
  • Från 15 juni kan du inte längre betala med resekassan. 

Till det nya biljettsortimentet!

Här kommer du kunna växla din 
reskassa till det nya systemet. 

Men först den 15 juni!

Fram till dess kan du fortsätta att resa upp din reskassa.

Till det gamla biljettsortimentet.

(Om du vill se det en sista gång.)