Sedan 1 januari 2004 måste alla bussar utom de som tillverkats för stadsbusstrafik vara utrustade med säkerhetsbälte på samtliga platser.

Sedan 1 januari 1999 måste alla som åker buss och sitter på ett säte med bälte också använda detta.