Förutsättningen för att den buss du ska byta till ska ha möjlighet att vänta är att bytet sker vid en större knutpunkter, att tidtabellen tillåter det och att det är mer än 15 minuter mellan avgångarna för inväntande buss. Det är föraren i bussen som du ska byta till som avgör om det är möjligt att vänta.

Vid försening till övriga bussbyten hänvisar vi till nästa avgång på grund av hänsyn till övriga resenärer och för att inte skapa ytterligare förseningar. 

Från och med 1 februari 2018 är det enligt lag inte tillåtet att använda handhållen mobil eller annan kommunikationsutrustning under tiden man framför ett fordon. Om du ska byta till annan buss meddelar du därför föraren det redan vid ombordstigning.