Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Det här gör Hallandstrafiken

Det här gör Hallandstrafiken

För oss är det viktigt att de som måste resa kollektivt kan göra det på ett tryggt sätt.  Här nedanför kan du läsa om vad vi gör för att skapa tryggare resor.

  • All trafik som vi bedriver körs enligt ordinarie tidtabell. Vi har alltså inte anpassat vårt trafikutbud till det kraftigt minskade resandet. Att vi kör all trafik innebär minskad trängsel.
  • Vi kommer dessutom förstärka det ordinarie trafikutbudet så mycket vi kan. Busslinjer med hög trängsel och där andra alternativ saknas (såsom andra linjer eller god turtäthet) kommer prioriteras. Denna förstärkningstrafik kan utföras med andra fordon än Hallandstrafikens ordinarie men linjenumret kommer skyltas. 
  • Vi bevakar vilka busslinjer det har uppstått trängsel på under föregående vecka och där vi förväntar oss trängsel under kommande vecka. Så att du kan göra ett aktivt val och avstå från att resa under dessa tillfällen. Läs mer här »
  • Vissa av framdörrarna på bussarna är stängda och även enstaka säten närmast föraren kan vara reserverade. Om framdörren är stängd: stig ombord genom dörrarna i mitten eller längst bak och köp din biljett innan du stiger ombord. Om du inte kan köpa din biljett i appen eller om du bor långt ifrån en fysisk försäljningskanal så kan du köpa en tillfällig enkelbiljett. Läs mer här »
  • Biljettkontrollanter säkerställer att alla som reser har en giltig biljett och att ingen väljer att resa med Hallandstrafiken för att det uppfattas som ”gratis”, vilket kan bidra till trängsel.
  • Trafikföretagen städar extra ombord.