Duo/Familj Biljetten kan användas av två vuxna och upp till tre ungdomar, en vuxen och fyra ungdomar eller fem ungdomar som reser utan vuxen. Biljetten kostar 90% av två vuxenbiljetter och gäller för upp till fem personer varav högst två vuxna.

Duo/Familj-biljett – Res tillsammans

Med Duo/familj-biljetten reser ni billigt tillsammans på våra bussar och tåg. Biljetten är perfekt när ni är två vuxna som ska göra något, kanske med hela familjen. Biljetten gäller på våra bussar, på Västtågen inom Halland, på Öresundståg inom Sverige samt på hela Pågatågens och Krösatågens sträckning. 

Biljetten kostar 90% av två vuxenbiljetter och gäller för upp till fem personer varav högst två vuxna.

Så får du resa med Duo/familj-biljetten:

  • Två vuxna, och upp till tre ungdomar
  • En vuxen och upp till fyra ungdomar
  • Upp till fem ungdomar som reser utan vuxen

Resa med Duo/Familj-biljett

Biljetten kan användas av två vuxna och upp till tre ungdomar, en vuxen och fyra ungdomar eller fem ungdomar som reser utan vuxen. Du räknas som vuxen från att du fyllt 20 år. Barn under sju år åker inte gratis utöver detta med Duo/Familjbiljett. 

Du kan betala din Duo/familj-biljett med Reskassa vilket ger ytterligare 15 procent rabatt inom Halland. Reskassa gäller dessutom hos Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings Länstrafik och i Blekingetrafiken och adderas till dessa läns rabatter om du ska resa in i något av dessa län. 

Din biljett köper du ombord på bussen med Reskassa, i automaterna (Reskassa eller betalkort), kundservicebutikerna eller hos våra återförsäljare och den ställs ut för hela resan inklusive eventuella byten. Du kan också förköpa din biljett i någon av våra Kundservicebutiker, dock ej med Reskassan. 

Priser för resa inom Öresunds- och Pågatågssystemet

  Kungsbacka Åsa Varberg Falkenberg Halmstad Laholm
Varberg 160 139   139 257 311
Falkenberg 239 220 139   180 239
Halmstad 347 329 257 180   117
Laholm 398 383 311 239 117  

 

Priser i kronor.
Priserna gäller från 2018-12-09

*Via Öresundsbron.

Köper du din resa med reskassa får du 15% rabatt inom Halland. Reskassa gäller dessutom hos Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings Länstrafik och i Blekingetrafiken och adderas till dessa läns rabatter om du ska resa in i något av dessa län. 

För övriga priser Kungsbacka och norrut se vastrafik.se

Priser för Krösatågen

För att få fram priser för resor med Krösatågen hänvisar vi till att söka resan i vår Reseplanerare. Använd dig av utökad sökning och markera att du vill söka "i Södra Sverige".

Jönköpings Länstrafik använder sig av Lågtrafiktaxa under vissa tider på dygnet vilket innebär att biljettpriset på Krösatågen varierar beroende på när på dagen man reser.