Enkelbiljetter för buss och tåg, det bästa alternativet för dig som inte reser så ofta.

Enkelbiljetter för buss och tåg

Din enkelbiljett köper du enkelt med din reskassa i biljettautomaterna, kundservicebutikerna eller hos våra återförsäljare. Du kan också välja att köpa din biljett via vår mobilapp, som finns för iPhone och Android. Du får alltid 15 procent rabatt när du köper mobilbiljett inom Halland. Du kan också köpa din biljett ombord på bussarna i Halland, men tänk på att bussarna endast accepterar bankkort och Hallandstrafikens resekort. 

Observera, vi hanterar inga kontanter på bussarna i Halland. 

Giltighetstid

Biljetter som säljs i vårt biljettsystem har en på biljetten bestämd giltighetstid istället för avgångstid. Det innebär att du kan välja att resa när du vill inom giltighetstiden. Du köper därför alltid din biljett i samband med din resa. Vill du hellre ha en förköpt biljett till en specifik avgång kan du boka din resa i våra kundservicebutiker eller på oresundstag.se.

På enkelbiljetten framgår resans start- och målpunkt, från/till område, linjenummer, biljettyp samt giltighetstid. Vid resa inom en zon gäller din biljett i 60 minuter och för varje ytterligare zon adderas tio minuter upp till tionde zonen då maxtiden på 2,5 timmar uppnåtts. 

Läs mer om zoner.