Toalett - Hörslinga - Sinusplattor/blindskriftstavla - Hiss - Biljettautomat

Öppettider stationsbyggnad

  • Vardagar: 4.45 till 00.35   

  • Lördag: 5.30 till 00.35

  • Söndag: 5.30 till 00.35  

Biljettautomat

En i vänthallen vid vardera spår.

Parkeringsplats för rörelsehindrade

Gratis parkering dygnet runt cirka 100 meter från stationsbyggnaden. Där finns sex handikappsparkeringar. Det finns även två handikappsparkeringar på den mindre parkerinen vid spår 1, som ligger ca 20-30 m från stationsbyggnaden.

Närhet till busshållplats

Busshållplats finns under stationsbyggnaden. Infotavla med braille vid buss och informationsutrop vid busshållplats. 

Tillgänglig entré

Det finns både dörrar med dörröppnare och dörrar med automatisk öppning. 

Hörslinga Finns

Sinusplattor och blindskriftstavla Finns

Realtidsskyltar  Finns

Universaltoalett Stationen har en universaltoalett.

Hiss

Hiss finns för att nå spåren.

  • Bredd: 130 cm
  • Djup: 190 cm
  • Maxvikt: 1200 kg 

Ramp 

Möjlighet att komma till perrong via trottoar vid parkeringsplats vid cykelstället vid båda spåren.

Mötesplats färdtjänst

Vid trappuppgången intill spår 4.