Om du reser med oss och blir försenad har du rätt att ansöka om förseningsersättning. Här kan du  läsa om vilka regler som gäller samt göra din ansökan.

Förseningsersättning 

Förseningsersättningen baseras på vad som anges i lag 2015:953 om kollektivtrafikresenärers rättigheter, samt i EU förordning (1371/2007) om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

Vilken lag som tillämpas beror på hur lång linjesträckningen är på det färdmedel du åkt med, alltså inte din egen res-sträcka. Vi ger dig dock alltid den ersättning som är mest förmånlig för dig.

Om du har en linjesträckning som är under 15 mil så har du rätt till Förseningsersättning enligt lag 2015:953. Det innebär att du får ersättning om din resa med oss blir minst 20 minuter försenad enligt följande nivåer:

 • Försening 20 till 39 minuter
  50 procent av resans pris.
 • Försening 40 till 59 minuter
  75 procent av resans pris.
 • Försening på över 60 minuter
  100 procent av resans pris.

 

Om du reser med ett färdmedel som har en linjesträckning på 15 mil eller mer så har du rätt till Förseningsersättning enligt EU-förordningen (EU förordning (1371/2007). Det innebär att du får ersättning om din resa blir minst 60 minuter försenad enligt följande nivåer:

 • Försening 60 till 119 minuter
  25 procent av resans pris.
 • Försening på över 120 minuter
  50 procent av resans pris.

 

Ansökan om Förseningsersättning

Du kan göra din ansökan om förseningsersättning digitalt via vårt Onlineformulär. Följ länken nedan. Där finns även blanketter att skriva ut. Möjligheten finns även att muntligen ansöka om förseningsersättning via telefon 0771-33 10 30 eller i någon av våra kundservicebutiker.

Ansök om förseningsersättning Online »

 

Så ersätter vi dig

Ersättningen baseras på resans ordinariepris för enkel resa och kan utbetalas på två olika sätt:

 

 • Värdebevis som används vid köp av färdbevis i våra kundservicebutiker och hos våra återförsäljare. Vid val av ersättning i form av ett värdebevis lägger vi på ytterligare 20 procent på ersättningsbeloppet när du ersätts för resans pris. Du får alltid minst 25 kr.
 • Utbetalning till bankkonto.

 

Ersättning för alternativt färdsätt

I stället för Förseningsersättning har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport om det finns rimlig anledning att anta att resan kommer att bli mer än 20 minuter försenad.

 • Annan transportörs trafiktjänst – Färdbevis bifogas i ansökan.
 • Taxi – Taxameterkvitto i original bifogas i ansökan.
  Är ni flera som reser, be taxichauffören om delat kvitto.
 • Bil – Milersättning enligt Skatteverkets normer. (ersättning utgår per bil, inte per resenär) Belopp under 25 kronor betalas inte ut.
   

Högsta ersättningen för taxi och bil är 1/40 av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år då resan skulle ha avslutats. För år 2018 är högsta belopp 1140 kr.

 

Undantag för Förseningsersättning

Förseningsersättning lämnas inte i de fall information om trafikstörningen lämnats minst tre dygn i förväg. Om händelser inträffar som innebär att det blir ytterligare förseningar från den tillfälligt angivna tidtabellen utbetalas dock ersättning enligt gällande ordinarie ersättningsregler.

Om du har byten på din resa så måste du ha en tillräcklig bytesmarginal för att förseningsersättningen skall gälla. Bytesmarginalen brukar normalt vara fem minuter men kan vara både kortare och längre.
Söker du din resa i vår reseplanerare på hemsidan eller i vår app så visas enbart resar med godkänd bytesmarginal.