Förseningsersättning innebär att du har rätt till ersättning om din resa med oss blir minst 20 minuter försenad. Om din resa inneburit ett byte, ska du ha haft minst 10 minuter mellan dina byten om inte annat framgår när du söker din resa på vår hemsida eller i appen. Förseningsersättning gäller när du reser i Hallandstrafikens regi.

Allmänna resevillkor 

Hallandstrafikens allmänna resevillkor gäller för resa inom Halland samt till sydlänen (Skånetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik och Jönköpings Länstrafik samt för resor med Öresundståg med Västtrafik). Allmänna resevillkoren baseras på vad som anges i lag 2015:953 om kollektivtrafikresenärers rättigheter, samt i EU förordning (1371/2007) om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Konsumentverket är utsedd tillsyningsorgan som tillser att lagen och förordningen följs.

Lokala avvikelser har tillämpats för vissa punkter i de Allmänna resevillkoren.

Se under Bra att veta: Ålderskategorier (3.2), Köp- eller inspektionskvitto (4.5), Kontantstopp (4.8), Förseningsersättning (5.1), Förtäring ombord (6.8).

För mer information gällande resevillkor kan du använda vårt kontaktformulär, ringa oss på telefon 0771-33 10 30 eller besöka någon av våra kundservicebutiker.

Förseningsersättning 

Förseningsersättning innebär att du får ersättning om din resa med oss blir minst 20 minuter försenad. Om din resa inneburit ett byte, bör du ha haft minst 10 minuter mellan dina byten om inte annat framgår när du söker din resa i vår reseplanerare på hemsidan. Förseningsersättning gäller när du reser i Hallandstrafikens regi.

Ansökan om Förseningsersättning

Du kan bland annat göra din ansökan om förseningsersättning digitalt via vårt Onlineformulär nedan. Du kan även skriva ut blanketten nedan. Lägg blanketten i ett kuvert och skicka in den ihop med eventuella kompletterande handlingar. Möjligheten finns även att muntligen ansöka om förseningsersättning via telefon 0771-33 10 30 eller i någon av våra kundservicebutiker.

Ansök om förseningsersättning Online »

Blankett för ansökan om förseningsersättning (PDF)  »

Ersättning

Du har rätt till ersättning vid försening enligt nedan:

 • Försening 20 till 39 minuter
  50 procent av resans pris.
 • Försening 40 till 59 minuter
  75 procent av resans pris.
 • Försening på över 60 minuter
  100 procent av resans pris.

 

Ersättningen baseras på resans pris

Hur stor ersättning du får baseras på resans pris.

Ersättning kan utbetalas på två olika sätt:

 

Vid val av ersättning i form av ett värdebevis lägger vi på ytterligare 20 procent på ersättningsbeloppet (gäller ej om du begär ersättning för taxi eller resa med egen bil). Lägsta belopp som utbetalas är 25 kr.

Reser du med Periodkort beräknas ersättningen på resans ordinarie pris (det vill säga priset för en enkelbiljett).

Förseningsersättningen omfattar endast trafik i Hallandstrafikens regi.

 

Alternativt färdsätt till följd av försening

 • Har du rest med taxi eller annan likvärdig transport ersätter vi resans styrkta kostnad. Ersättning kan utbetalas kontant eller i form av ett värdebevis. Högsta belopp är 1 120 kr. För att få ersättning för taxiutlägg krävs taxameterkvitto i original. För ersättning för annan transport krävs uppvisande av kvitto/biljett.
 • Har du rest med egen bil ersätter vi enligt Skatteverkets regler. Som mest ersätter vi med 1 120 kronor som betalas ut kontant eller i form av ett värdebevis. I vissa fall kan vi begära att du bevisar dina utlägg med kvitton. Vi ersätter inte belopp under 25 kronor. Ersättning för resa med egen bil kan endas utbetalas för en resenär.

Högsta ersättningen är 1/40 av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år då resan skulle ha avslutats.

 

Resor till och från Danmark

Vid resa till Danmark ersätter Hallandstrafiken förseningar som uppstår i Sverige då resan startat i Halland. DSB ersätter förseningar som uppstår i Danmark.

Förseningsersättning i Danmark  »

Resor med Resplus-biljetter

Den som gör en kombinerad resa mellan två eller flera trafikföretag med en biljett som har beteckningen Resplus omfattas av Resplus resevillkor. 
Resevillkor Resplus  »
Frågor och svar Resplus  »

Har du drabbats av försening och har en Resplus biljett, gör du din ansökan om ersättning via länken nedan:

Förseningsersättning Resplus  »