Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Fria övergångar

Vad gäller för övergångar?

Det du kan läsa här nedanför gäller om du reser med resekortet. Om du reser med vår app, gäller vårt nya sortiment.

Övergång vid resa inom en zon

Om du reser inom en zon kan du fortsätta resa på annan buss inom biljettens giltighetstid - du har så kallad fri övergång.

Övergång vid resa inom flera zoner

Om du reser över flera zoner gäller fri övergång i zonen som du reser till inom biljettens giltighetstid. Du kan med andra ord fortsätta resa på en annan buss i den zonen som du rest till. Exempelvis om du rest med Öresundståg från Halmstad till Varberg så kan du fortsätta att resa inom stadszonen i Varberg inom biljettens giltighetstid.