Kvarglömda saker på skolbuss

För frågor om kvarglömt skolkort kontakta din skola.

För frågor om kvarglömda saker, befintliga skolturer eller tider kontakta bussbolaget. Denna information finns på den elevskjutslista kommunen kan lämna ut annars se listan nedan:

 

Varberg

Bergkvarabuss: 0340-66 66 00 / 01
Veddige Buss: 0340-300 08

 

Falkenberg:

Okome Buss: 0346-230 02
Ätrans Buss: 0702-13 77 27
Strandbergs Buss: 0346-130 27
Veddige Buss: 0706-99 26 64
Brämer Buss: 0705-52 57 42
Nettbuss: 0730-75 75 06

 

Hylte:

Bergkvarabuss: 0767-62 99 76
Sennan Buss: 035-661 11

 

Laholm:

LK-Buss: 0768-31 78 79
M.Birgersson: 0706-97 75 15
Lars Taxi: 0709-11 82 60
Isaksson-Karlsson: 0733-43 04 14

 

Halmstad:

Sennans Buss: 035-661 10
Sennans Taxi: 035-661 11
Bergkvarabuss: 0431-44 50 02
Nettbuss: 0730-75 75 10 / 0730-75 75 06