Månadsrapporten för Hallandstrafiken innehåller en sammanställning av utvalda nyckeltal som tillsammans bidrar till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Hallandstrafikens mål.

Månadsrapport

Hallandstrafikens månadsrapport är en rapport som beskriver utvecklingen för verksamheten utifrån ett antal utvalda nyckeltal. Nyckeltalen hänger samman med Hallandstrafikens mål med koppling till Region Hallands vision ”Halland - bästa livsplatsen”. Genom att månadsvis följa upp och analysera utfallet av nyckeltalen kan lämpliga åtgärder genomföras för att styra verksamheten i riktning mot fastställda mål. Månadsrapporten publiceras kring den 20:e varje månad.