Laholm

Ersättningstrafiken går till/från stationsplanen som ligger på andra sidan stationshuset intill spår 1 (normalt södergående). Till/från spår 4 (normalt norrgående) får man gå över bron för att komma till/från stationsplanen. Stationskartan finns här.
 

 

Halmstad C

Ersättningstrafiken går till/från hållplatsläge T som ligger vid regionbussterminalen. För att ta sig mellan tågspåren och hållplats T måste man gå via gångbron som leder över alla spåren. Stationskartan finns här.
 

Falkenberg

Ersättningstrafiken går till/från parkering norr om stationen. Stationskartan finns här.
 

Varberg

Ersättningstrafiken går till/från hållplatsläge T som ligger på Magasinsgatan, tvärs över bussterminalen från stationshuset sett. 
 

Åsa

Ersättningstrafiken går till/från hållplatsläge C som ligger strax sydväst om stationshuset, intill spår 2 (normalt norrgående. Från spår 1 (normalt södergående) måste man gå under spåren mot parkeringen.
 

Landeryd

Ersättningstrafiken går till/från ordinarie busshållplats vid stationsplanen, strax norr om stationshuset.

 

Kinnared

Ersättningstrafiken går till/från ordinarie busshållplats Kinnared på Brovägen, här rekommenderas kartan.

 

Torup

Ersättningstrafiken går till/från ordinarie busshållplats vid stationsplanen, på andra sidan stationshuset från spåret räknat.

 

Oskarström

Ersättningstrafiken går till/från särskild ersättningshållplats på Gamla Nissastigen, något väster om stationshuset. Här rekommenderas kartan.

 

Veddige

Ersättningstrafiken går till/från ordinarie busshållplats på Stationsgatan, på andra sidan stationshuset från spåret räknat.

 

Derome

Ersättningstrafiken går till/från särskild ersättningshållplats på väg 41/Viskastigen, något väster om stationsplanen.

 

Tofta

Ersättningstrafiken går till/från särskild ersättningshållplats på Järnvägsvägen, något norr om stationsplanen.