Toalett - Hörslinga - Sinusplattor/blindskriftstavla - Mat - Kundservicebutik - Hiss - Biljettautomat

Öppettider stationsbyggnad

  • Mån–Fre 04.45–22.00
  • Lör 06.00–22.00
  • Sön 07.30–22.00

Öppettider Kundservicebutik

  • Mån-Fre 06.15–18.30
  • Lör 08.30–14.00
  • Sön 10.30–16.00

Butikens lokal är tillgänglighetsanpassad

Biljettautomat

Finns en i vänthallen och en utanför stationsbyggnaden i gången mot spåren, mellan stationsbyggnaden och Pressbyrån.

Parkeringsplats för rörelsehindrade

Det finns en parkeringsplats för rörelsehindrade cirka 20 m från stationsbyggnaden. Det finns även en parkering cirka 100 m från stationsbyggnaden där det finns ytterligare parkeringsplatser för rörelsehindrade. Båda är belagda med avgift.

Närhet till busshållplats

Busshållplats finns cirka 50 meter från stationsbyggnaden.

Tillgänglig entré

Det finns en tillgänglig entré till väntsalen från spårsidan, på byggnadens baksida. Denna entré är försedd med automatisk dörröppnare. På framsidan av stationsbyggnaden är det trappor till entrén.

Hörslinga Finns

Sinusplattor och blindskriftstavla Finns

Realtidsskyltar  Finns

Universaltoalett Stationen har en universaltoalett. Det finns myntbetalning.

Hiss

Stationsbyggnaden har inte behov av hiss. Däremot finns hiss till regionbussterminalen.

  • Bredd: 150 cm
  • Djup: 210 cm
  • Maxvikt: 1425 kg 

Ramp

Finns inget behov.

Mötesplats färdtjänst

Finns en i vänthallen och en bredvid pressbyrån.