Våra informatörer är anträffbara vardagar kl. 7-22 samt helger kl. 8-22. Du ringer som vanligt 0771 33 10 30.

För oss är det viktigt att du kan lita på kollektivtrafiken och att du får snabb och tydlig information om oförutsedda händelser inträffar. Såsom exempelvis när tågen av någon anledning är försenade eller inställda. I våra kundundersökningar och bland de synpunkter vi har fått in, framgår det att du som kund känt en brist på denna typ av information. Detta har vi tagit till oss och ska nu bli ännu bättre på att hantera informationsflödet till dig som resenär. Det är viktigt för oss att du kan ta del av vår information snabbt. Hallandstrafikens Informationsenhet

Så äntligen, den 1 september 2015 startade vi upp Hallandstrafikens Informationsenhet. Vi har nu informatörer på plats som kan svara på frågor vid eventuella trafikhändelser/trafikstörningar, både per telefon och via våra sociala medier såsom Facebook

Vårt mål med denna satsning är att du som resenär ska få rätt och snabb information vid eventuella störningar. Informationsenheten kommer säkerställa att den information som ges ut är av hög kvalitet, vilket ska leda till att du kan känna dig trygg under din resa.

Att drabbas av försening eller inställelse är aldrig kul, men det som gör händelsen svår att acceptera är just bristen på information, varför är bussen eller tåget sent? Genom att starta en informationsenhet har vi skapat helt nya förutsättningar för att kunna kontrollera oförutsedda händelser och på så sätt snabbt kunna informera dig om något oförutsett händer. 

 

Håll dig alltid uppdaterad om trafikläget här under trafikinformation eller följ oss på Facebook.

Våra informatörer är anträffbara vardagar kl. 7-22 samt helger kl. 8-22.
Du ringer som vanligt 0771 33 10 30.