Klassbiljett

Klassbiljett gäller för grundskoleklass eller förskoleklass med max 29 ungdomar och högst 3 vuxna utöver nämnda antal. Klassbiljetten gäller för resa med buss och/eller tåg inom Halland. Biljettpriset för en sträcka är detsamma oavsett färdmedel. Klassbiljett köps med viss giltighetstid vardagar mellan klockan 8.30-15.30. Sträcker sig giltighetstiden efter klockan 15.30 är biljetten endast giltig för övergång. Reskassan kan användas som betalningsmedel för klassbiljett, men då utan rabatt. 

Om ni är fler än 10 personer som ska resa tillsämmans finns möjligheten att kontakta bussoperatören inför resan. Läs mer här >>

Priser för resa med Hallandstrafiken 

Klassbiljetten gäller bara vardagar 8.30-15.30

Zoner Klass
1   162
2   240
3   318
4   390
5   462
6   534
7   600
8   666
9   732
10   798
11   858
12   918
13   978
14 1038
15 1098
16 1158
17 1218
18 1278
19** 1326

Priserna gäller från 2018-12-09

** Länsgiltighet uppnås vid maxtaxa.