{"controller"=>"public/pages", "action"=>"show", "url"=>"klassbiljett"}

Klassbiljett

Klassbiljett gäller för grundskoleklass eller förskoleklass med max 29 ungdomar och högst 3 vuxna utöver nämnda antal. Klassbiljetten gäller för resa med buss och/eller tåg inom Halland. Biljettpriset för en sträcka är detsamma oavsett färdmedel. Klassbiljett köps med viss giltighetstid vardagar mellan klockan 8.30-15.30. Sträcker sig giltighetstiden efter klockan 15.30 är biljetten endast giltig för övergång. Reskassan kan användas som betalningsmedel för klassbiljett, men då utan rabatt. 

Är ni fler än 10 personer som reser behöver du kontakta bussoperatören senast kl 12 dagen innan resa. I Halmstad kontaktar du Arriva på telefon 0766-44 84 93. I Falkenberg och Varberg kontaktar du Nobina på telefon 0340-50 62 13. Du kan alltid kontakta Hallandstrafikens kundcenter om du känner dig osäker. Ska du resa med Öresundståg och/eller Pågatåg kontaktar du Hallandstrafikens kundservice.

Om ni är fler klasser och gruppen är större än 32 personer får ni komma överens med bussoperatören om hur ni ska resa. Det kan vara så att ni får dela upp er på olika bussturer. 

Priser för resa med Hallandstrafiken 

Klassbiljetten gäller bara vardagar 8.30-15.30

Zoner Klass
1 150
2 228
3 294
4 360
5 426
6 492
7 558
8 618
9 678
10 738
11 798
12 858
13 918
14 978
15 1038
16 1098
17 1158
18 1218
19** 1248

** Länsgiltighet uppnås vid maxtaxa.