Nedrivna kontaktledningar är en mycket vanlig orsak till järnvägens förseningar. Ibland rivs kontaktledningarna av träd vid storm, ibland är det på grund av kopparstölder som det blir kontaktledningsbrott. 

Kontaktledning

Kontaktledningen för järnvägar utgör den ena ledaren för drivströmmen till elektriska tåg. Den andra ledaren, återledaren, utgörs av rälsen. Strömmen leds ned i järnvägsfordonet via en strömavtagare.

Kontaktledningen och delar av dess uppbyggnad kan ha upp till 16,5 kV vilket är dödligt även utan direkt beröring. Olyckor har skett när människor har klättrat upp ovanpå vagnar. När reparationer av kontaktledningen ska göras måste den kopplas ut samt säkerhetsjordas mot rälsen med en kabel som kläms fast ungefär som en startkabel, eller fästes med en kraftig magnet. Även när arbete sker nära rälsen stängs strömmen av, av säkerhetsskäl