• Välj "Köpa resa" genom att trycka på skärmen
  • Till vänster på skärmen står det "från", vilket är den ort där automaten du står vid är placerad. Nu väljer du resmålet genom att trycka på det på skärmen. Finns inte det önskade resmålet med bland de vanligaste" så trycker du på "fler resmål".
  • Nu vill automaten veta hur du vill betala din resa. Du kan välja att betala med Resekort eller kontokort. Du pekar på det alternativ som passar Dig bäst. Om du väljer resekort blir du uppmanad att hålla fram ditt kort för att bekräfta att du har ett giltigt resekort.
  • Sedan ska du välja vilken typ av resenär biljetten ska gälla för. Du väljer antal genom att trycka på plus eller minus. Är ni två vuxna som ska resa är en DUO/FAMILJ mest förmånligt.
  • Nu är det dags att genomföra ditt biljettköp. Nu får du bekräfta dina val genom att peka på "JA" Eller avbryta köpet genom att trycka på "NEJ".