Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköping, Kalmar, Halland och Kronoberg. Tågen körs av operatören Tågkompaniet.

Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköping, Kalmar, Halland och Kronoberg. Tågen körs av operatören Tågkompaniet.

Det är smidigt för dig som resenär att resa med Krösatågen, du kan resa gränslöst med Resekortet oavsett om du reser i ett eller inom flera län.

Var uppmärksam på att du vid vissa stationer längs sträckan kan behöva signalera att du avser att resa, genom att fälla ner en stoppskylt. Detta för att lokföraren ska få information om att det finns resenärer på stationen.

Biljetter och priser

Våra enkel- och periodbiljetter gäller på Krösatågen både inom och utanför Halland.

Du köper din enkelbiljett enklast i appen eller i våra kundservicebutiker, hos våra återförsäljare, eller ombord hos tågvärden där du också kan betala med reskassa, kontanter och bankkort. Din periodbiljett köper du i våra kundservicebutiker, hos våra återförsäljare, på webben eller ombord.

 

Biljettköp med reskassa:

  • Tryck numret på stationen som du ska åka till. (Stationsnumren finns vid kortläsaren)
  • Priset på resan visas i fönstret.
  • Tryck JA för vuxen.
  • Tryck NEJ, JA för ungdom.
  • Tryck NEJ, NEJ, JA för Duo/Familj.
  • Håll kortet stilla mot kortläsaren och invänta signal.

GRÖNT LJUS – Resan är betald, välkommen ombord.

RÖTT LJUS – Du har för lite pengar kvar i din reskassa.

I kortläsarens fönster visas hur mycket pengar du har kvar i din reskassa.

 

Registrering med Resekortet Period:

  • Håll kortet stilla mot kortläsaren och invänta signal.

GRÖNT LJUS – Resan är betald, välkommen ombord.

RÖTT LJUS – Giltighetstiden på ditt periodkort är slut.

Kortets slutdatum visas i kortläsarens fönster.

 

Medföljare på Krösatåg

Färdtjänstresenär har rätt att ta med en medföljare utan extra kostnad, mot uppvisande av sitt färdtjänstkort, när de åker med Krösatågen inom Halland.


Vill du veta mer?

Våra kundcenter ger dig svar på alla frågor som rör din resa, tider, turer, kort eller priser.
Hallandstrafiken 0771 - 33 10 30
Jönköpings Länstrafik 0771 - 44 43 33
Kalmar Länstrafik 0491 - 76 12 00
Länstrafiken Kronoberg 0771 - 76 70 76