Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköping, Kalmar, Halland och Kronoberg. Tågen körs av operatören Vy Tåg.

Var uppmärksam på att du vid vissa stationer längs sträckan kan behöva signalera att du avser att resa, genom att fälla ner en stoppskylt. Detta för att lokföraren ska få information om att det finns resenärer på stationen.

Våra biljetter gäller på Krösatågen både inom och utanför Halland.

 

Medföljare på Krösatåg

Färdtjänstresenär har rätt att ta med en medföljare utan extra kostnad, mot uppvisande av sitt färdtjänstkort, när de åker med Krösatågen inom Halland.