Toalett - Hörslinga - Sinusplattor/blindskriftstavla - Mat - Återförsäljare - Hiss - Biljettautomat

Öppettider stationsbyggnad

  • Mån–Fre 5.30–23
  • Lör 8:30–23
  • Sön 8.30–22

Öppettider Pressbyrå (Återförsäljare)

  • Mån-Fre 5.30-23
  • Lör 8.30-23
  • Sön 8.30-22

Butikens lokal är tillgänglighetsanpassad

Biljettautomat

Finns en i vänthallen och en vid busstationen.

Parkeringsplats för rörelsehindrade

Finns en mindre parkering cirka 150-200 meter från stationsbyggnaden. Där finns en handikappsparkering. Parkering mot avgift.

Stadshusets parkering är större och ligger cirka 200 meter från stationsbyggnaden. Där finns en handikappsparkering. Parkering mot avgift.

Närhet till busshållplats

Busstation i anslutning till stationsbyggnaden.

Tillgänglig entré Finns

Hörslinga Finns

Sinusplattor och blindskriftstavla Finns

Realtidsskyltar  Finns

Universaltoalett Stationen har en universaltoalett.

Hiss

Stationsbyggnaden har inte behov av hiss. Däremot finns hiss för att komma över till andra spåret. Hissen har dörröppnare.

  • Bredd: 110 cm
  • Djup: 160 cm
  • Maxvikt: 630 kg 

Ramp 

Finns upp till spår 3

Mötesplats färdtjänst

Vid hissen vid spår 3.