Ladda Resekortet i automat

Första gången du köper ditt Resekort med period eller reskassa gör du det i kundservicebutikerna, hos återförsäljarna eller ombord på bussarna. Därefter kan du ladda Resekortet i automaterna. I automaterna laddar du din reskassa med minsta belopp 200 kr.

Vid köp av en ny period överförs en väntande period till Resekortet. Periodens giltighet startar nästa gång du använder kortet på bussen. Köper du en ny period innan en periods utgång, aktiveras den väntande perioden när du använder kortet på bussen - efter den aktiva periodens utgång. Vid periodladdning i automat kan du inte ändra zontillhörighet eller reserelation. Betalar gör du med konto- eller kreditkort.

Observera! Du som pendlar med Öresundståg och/eller Pågatåg reser oftast med fasta perioder, det vill säga att periodens giltighet bestäms vid köp av en ny period. Har du ingen aktiv period på Resekortet blir periodens startdatum samma dag som du köper perioden. Har du en aktiv period på kortet blir startdatumet för den nya perioden dagen efter slutdatum för den aktiva perioden.