Toalett - Hörslinga - Sinusplattor/blindskriftstavla - Hiss - Biljettautomat

Öppettider stationsbyggnad

Alla dagar 5 till 22

Biljettautomat

En vid entrén till vänthallen och en vid spår 4.

Parkeringsplats för rörelsehindrade

Två handikapsparkeringar finns cirka 20 meter från stationsbyggnaden. Den ordinarie parkeringen ligger cirka 100 meter från stationsbyggnaden.

Närhet till busshållplats

Busshållplats finns på bron ovan spåren och vid stationsbyggnaden.

Hörslinga Finns

Sinusplattor och blindskriftstavla Finns

Realtidsskyltar  Finns

Universaltoalett Stationen har en universaltoalett. 

Hiss

Hiss finns för att ta sig från stationsbyggnaden till spåret på andra sidan. 

  • Bredd: 105 cm
  • Djup: 140 cm
  • Maxvikt: 630 kg 

Ramp Finns inget behov.

Mötesplats färdtjänst

Finns vid framsidan av vänthallen.