Beställ material

Kryssa i vad du önskar, fyll i namn och adress och sänd uppgifterna till oss. Den förkryssade informationen sänder vi till dig med posten. För tidtabeller, se Tidtabeller eller kontakta oss för beställning på 0771-33 10 30. För information om kollektivtrafiken i Kungsbacka ta kontakt med Västtrafik på 0771-41 43 00. 

Blanketter för reklamation samt förseningsersättning finns att fylla i digitalt.

Fyll i dina uppgifter

 
Välj material:
Tidtabell Öresundståg
Prislista
Tidningen Hallandstrafiken
Årsredovisning