Mitt skolkort

För läsåret 19/20 är giltighetstiden för skolkortet mellan 19 aug 2019 – 13 juni 2020.

Ditt skolkort är en värdehandling och är personligt. För att kortet ska vara giltigt måste för- och efternamn samt födelsedata vara textat i de vita fälten på baksidan av kortet. 

Grundskolekortet

Grundskolekortet gäller för obegränsat antal resor per dag mellan kl. 04.00-17.00 alla skoldagar, studie- och lovdagar under läsåret. Kortet är inte giltigt under jul- och sommarlov.

Grundskolekortet gäller på Hallandstrafikens linjelagda bussar, Västtågen, Krösatågen och anropsstyrd trafik inom kommunen.

För att Grundskolekortet ska vara giltigt måste du texta ditt för- och efternamn samt födelsedata i de vita fälten på baksidan av kortet.

Gymnasieskolkortet

Gymnasieskolkortet gäller för obegränsat antal resor per dag mellan kl. 04.00-22.00 alla skoldagar, studie- och lovdagar under läsåret. Kortet är inte giltigt under jul- och sommarlov.

Gymnasieskolkortet gäller på Hallandstrafikens linjelagda bussar, anropsstyrd trafik, Västtågen, Krösatågen, Öresundståg, Pågatåg inom länet, på Västtrafiks busslinjer i Kungsbacka samt linje 362 mellan Ullared-Svenljunga. Kortet är även giltigt över länsgräns till Horred, Smålandsstenar, Lidhult, Örkelljunga, Markaryd och Båstad. Kortet är inte giltigt för övergång till annan trafik i någon av de angivna orterna utanför Halland, förutom Båstad.

För att Gymnasieskolkortet ska vara giltigt måste du texta ditt för- och efternamn samt födelsedata i de vita fälten på baksidan av kortet.

Gymnasieskolkortet Gislaved

Du som studerar i Gislaved och reser med Gymnasieskolkortet Gislaved har samma villkor som ordinarie Gymnasieskolkort vid resa i Halland.

Praktikkortet

Praktikkortet gäller för grund- och gymnasieskolelever och är laddat med 10 enkelresor. Kortet kan användas under obegränsad tid alla dagar under läsåret.

Praktikkortet är giltigt på Hallandstrafikens linjelagda bussar, Västtågen, Krösatågen, Öresundståg och Pågatåg inom Halland samt på Västtrafiks busslinjer 615 och 777 till Åsa. Det går även bra på linje 732 till Kungsbacka mot uppvisande av inspektionskvitto. Praktikkortet är även giltigt över länsgräns till Horred, Smålandsstenar, Lidhult, Örkelljunga, Markaryd och Båstad.

Kortet är inte giltigt för övergång till annan trafik i någon av de angivna orterna utanför Halland, förutom Båstad. Varje resa har en övergångstid på 180 minuter vid byte av buss (inom denna tid dras ingen ny resa på kortet).

Praktikkortet aktiveras i kortläsaren första gången det används. Vid resa med Öresundståg och Pågatåg ska resan aktiveras i en biljettautomat eller mot en aktiveringsstolpe innan ombordstigning.

Första skoldagen

Om du inte fått ditt skolkort hemskickat före skolstart reser du gratis till skolan under första skoldagen för att på skolan kvittera ut ditt kort.

Så här använder du ditt kort

På bussen håller du kortet still mot kortläsaren tills det lyser en grön lampa och du hör ett pip. På Västtågen och Krösatågen viseras ditt kort av tågvärden.

Förlorat kort

Om du förlorar ditt kort ska du anmäla det till skolan. Kortet spärras då av skolans personal så att ingen annan kan använda det, och du får ut ett nytt kort på skolan.

För gymnasieelever kan en avgift tillkomma för ett nytt kort.

Glömt kortet hemma

Går du på grundskola och glömmer ditt skolkort hemma, får du åka till skolan utan kort. Kontakta din skolexpedition för att få ett intyg för resa utan skolkort som gäller för den dagens hemresa.

Går du på gymnasieskola och glömmer ditt skolkort hemma får du själv betala din biljett oavsett om resan är till eller från skolan.

Fel på kortet

Om det av någon anledning är fel på kortet tar bussföraren hand om det och ger dig ett tillfälligt färdbevis som både du och föraren ska fylla i. Det tillfälliga färdbeviset ger du sedan till personalen på skolan som ger dig ett nytt kort. Vid resa med Västtågen eller Krösatågen hänvisas du till att snarast kontakta din skola för byte av kort.

Vid flytt

Om du flyttar eller av annan anledning slutar skolan under pågående läsår, måste kortet återlämnas till skolan.

Missbruk av kortet

Om du lånar ut ditt kort eller använder kortet utanför dess giltighet, riskerar du eller den person som du lånat ut kortet till, att få betala en tilläggsavgift på 1 000 kr vid en biljettkontroll.

Har du frågor

Har du frågor eller vill ha mer information om ditt skolkort? Vänd dig i första hand till den som är ansvarig för korten på din skola. Du är även välkommen att kontakta oss på Hallandstrafiken på tel. 0346-712 548.