Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Munskydd i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten rekommenderar

Smittskydd Halland rekommenderar att du använder munskydd i kollektivtrafiken vid trängsel – oavsett tidpunkt. Den lokala rekommendationen gäller från 26 februari tills vidare.

Eget ansvar
Du som reser ansvarar själv för att ta med munskydd och att ha det på vid ombordstigning, under resan samt vid avstigning. Hallandstrafiken kommer inte ha några munskydd till försäljning ombord och kan heller inte kontrollera att rekommendationen följs.

Har du glömt munskydd?
Om du någon gång skulle glömma ditt munskydd så kan du hämta ut ett munskydd i våra Kundservicebutiker mot uppvisande av giltig biljett. Ett munskydd per person, per giltig biljett och per resa.