Obehöriga i spårområdet

Det innebär som det låter, personer befinner sig på spåret som inte har där att göra. Fenomenet kallas ibland "Spårspring". 

Det medför sällan långa stopp i tågtrafiken eller massor av inställda tåg. För det mesta kan tågen släppas fram efter 15-30 minuter men då och då tar det uppemot en timma. Spårspringarna ställer dock till med oreda och många störningar i tågtrafiken.

All tågtrafik stoppas, polisen larmas och genomsöker området innan Trafikverket släpper fram tågen igen.

Spårspring betecknas som obehörigt spårbeträdande i Järnvägslagen och kan ge 1000 kronor i böter. Det är dock sällan någon spårspringare tas på bar gärning. 

 

Många underskattar riskerna

Tågen är i dag både tystare och snabbare än vad många tror, och riskerna med att befinna sig på ett trafikerat spår är stora. 

Obehörigt spårbeträdande är ett stort problem. 80 till 90 personer omkommer varje år efter att ha vistats på spårområdet. Cirka 70 procent av dödsfallen är på grund av suicid person, men många av de omkomna är personer som bara försökt vinna några minuter genom att ta en genväg. 

Tack vare alerta lokförare och Trafikverkets snabba beslut att stoppa tågen på den aktuella banan eller stationen har förmodligen flera personer räddats till livet.

 

Trafikverket förbättrar säkerheten

Trafikverket genomför en mängd åtgärder för att minimera problemet. De kameraövervakar, patrullerar, bygger om stationsområden, sätter upp staket, siktröjer, sätter upp skyltar och genomför omfattande informationsinsatser. Dessutom samverkar de med företagen som kör tågen. Genom effektiva insatser kan antalet personpåkörningar på järnväg halveras till år 2020. Det skulle innebära att fler än 50 liv kan sparas. Trafikverkets broschyr »