Övergång inom biljettens giltighetstid

Om du reser inom en zon kan du fortsätta resa på annan buss inom biljettens giltighetstid - du har så kallad fri övergång.

Om du reser över flera zoner gäller fri övergång i zonen som du reser till inom biljettens giltighetstid. Du kan med andra ord fortsätta resa på en annan buss i den zonen som du rest till. Exempelvis om du rest med Öresundståg från Halmstad till Varberg så kan du fortsätta att resa inom stadszonen i Varberg inom biljettens giltighetstid.

Hur länge du kan fortsätta att resa på samma biljett beror på resans antal zoner, där varje ytterligare zon utökar giltigheten med tio minuter, upp till maxtiden som är 150 minuter. Tiden räknas från resans start.  Se tabell nedan.

 

Zoner

minuter

1

60

2

70

3

80

4

90

5

100

6

110

7

120

8

130

9

140

10

150