Läs om medföljare, låggolv, rullstol ombord på buss och ombord på tåg.

Vi garanterar låggolv/lågentré

Våra busslinjer trafikeras med nya moderna bussar. Låggolv eller lågentré gör det enklare att ta sig ombord för alla men framförallt för dig som reser med barnvagn, rullator eller rullstol. Undantag finns och dessa betecknas då med ett "N" under anmärkningar i tidtabellen.

 

Syn- och hörselskadade

Under resan ska du som är syn- eller hörselskadad kunna tillgodogöra dig informationen ombord på bussarna. Vilket avser hållplatsutrop och realtidsskyltar på Hallandstrafikens bussar och tåg.

 

Ta med dig en medföljare utan extra kostnad!

Du som beviljats färdtjänst (utom Kungsbacka) kan kostnadsfritt ta med dig en medföljare om du visar upp ditt färdtjänstkort. Detta gäller för resor på Hallandstrafikens bussar i Halland, på Öresundståg mellan Malmö och Göteborg, på Pågatåg mellan Halmstad och Helsingborg, på Västtågen och Krösatågen inom Halland, samt på Skånetrafikens alla tåg- och busslinjer.