Hallandstrafiken, Skånetrafiken, Västtrafik (Öresundståg), Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Kalmars länstrafik (Öresundståg) och Jönköpings länstrafik ingår i ett samarbete som gör att biljetter kan ställas ut för resor inom och mellan länstrafikbolagens respektive trafikområden.

Våra biljetter gäller enligt giltighet på kvittot över länsgräns till samtliga länstrafikbolag nämnda ovan samt till Själland.