Hallandstrafiken, Skånetrafiken, Västtrafik (Öresundståg), Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Kalmars länstrafik (Öresundståg) och Jönköpings länstrafik ingår i ett samarbete som gör att både biljetter och periodkort kan ställas ut för resor inom och mellan länstrafikbolagens respektive trafikområden.

Våra biljetter gäller över länsgräns enligt giltighet på biljetten. Reskassa är giltig som betalmedel för resor med Västtrafik (till Göteborg och Borås), Länstrafiken Kronoberg, Kalmars länstrafik och Jönköpings länstrafik och rabatt ges enligt respektive länsbolags regler. Från och med den 15 december 2019 går det inte att resa till Skåne med Reskassa.

Återresa till Halland kan köpas i våra automater och hos våra återförsäljare i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka och Borås. I dessa automater och hos dessa återförsäljare ska väntande laddningar från Mina sidor aktiveras.

Från Skåne, Blekinge, Kronoberg och Jönköping kan du köpa återresa i automat eller hos deras återförsäljare. Automater finns också i Kalmar och i Köpenhamn samt på Kastrup. I dessa automater och hos dessa återförsäljare kan väntande laddningar från Mina sidor inte aktiveras.

Periodkortet gäller enligt giltighet på kvittot över länsgräns till samtliga länstrafikbolag nämnda ovan samt till Själland.

Om du ska resa mellan Halland och Borås gäller Viskadalskortet.

Periodkort med länsgiltighet, Viskadalskortet och skolkort gäller för resor över länsgräns till Horred. Alla kort som är giltiga i zon 864 är även giltiga till Istorp. 

I övrigt gäller länsgräns som zongräns.