Läs om hur du gör övergångar med enkelbiljett eller period och hur du använder Sommarkortet i anslutning till pendling till Göteborg eller resa utanför Halland. 

Fria övergångar! 

Enkelbiljett

Enkelbiljett gäller för fri övergång i ankomstzonen i våra grannlän. Vid övergång i Kungsbacka, Mölndal och Göteborg kan biljett köpt med resekort inte viseras i Västtrafiks biljettmaskiner utan du visar upp medföljande pappersbiljett. För övergångar i Blekinge, Skåne, Kronoberg eller Jönköping håller du upp Resekortet mot kortläsaren. Vid resa med mobilbiljett uppvisas giltig mobilbiljett för ombordpersonal.

 

Period

Periodkort med giltighet över länsgräns har fri övergång inom ankomstzonen. Periodkort med giltighet till Lund och Malmö har fri övergång inom hela Skåne (eftersom maxtaxa uppnås). Periodkort med giltighet till Göteborg har fri övergång inom Göteborg + området (se karta nedan). 

 

 

För resor utanför Halland  - i kombination med Sommarkortet

Köper du biljett från den sista zonen inom Halland (för resa med buss) eller från den sista stationen i Halland (vid resa med tåg).

Du som har Sommarkortet och ett Jojo Sommar kan resa över länsgräns Halland/Skåne, vilket innebär att du inte behöver ytterligare biljett mellan Laholm och Båstad.

Åker du med Öresundståg och skall resa utanför Halland ller:

Vid resa till Göteborg måste du ha giltigt rdbevis från Kungsbacka till teborg i kombination med ditt Sommarkort.

Skall du resa söderöver måste du ha giltigt färdbevis från Lahom till din slutstation.

Vid kombination med Västrafiks periodkort kvs Göteborg+ r resor till Göteborg. Mölndals kommun-kort krävs för resa till lndal.

För resor till Borås krävs Flerkommuns-kort. Läs mer om dessa på västtrafik.se. Tänk på att medföra kvitto tillsammans med Sommarkortet vid resor med Västtrafiks bussar i Kungsbacka kommun.

Vid resa med Kungsbackapendeln/Västtågen är Lindome sista station i Halland.

Ska du pa enkelbiljett från Kungsbacka vidare norrut behöver du ra det i biljettautomaten redan din avreseort.

I biljettautomaten :

  1. lj " Köpa biljett ".
  2. lj "Ändra avreseort".
  3. lj den station som du ska pa biljett ifrån, exempelvis Kungsbacka (tryck på K för att hitta Kungsbacka).
  4. För att ange vart du ska resa ljer du sedan "Fler resmål" och klickar dig vidare till exempelvis Göteborg (tryck G for att hitta Göteborg).
  5. Kontrollera i vänstermenyn att från- och tillort är de önskade.
  6. Fortsätt köpet.