Fria övergångar! 

Enkelbiljett

Enkelbiljett gäller för fri övergång i ankomstzonen i våra grannlän. Vid övergång i Kungsbacka, Mölndal och Göteborg kan biljett köpt med resekort inte viseras i Västtrafiks biljettmaskiner utan du visar upp medföljande pappersbiljett. För övergångar i Blekinge, Skåne, Kronoberg eller Jönköping håller du upp Resekortet mot kortläsaren. Vid resa med mobilbiljett uppvisas giltig mobilbiljett för ombordpersonal.

 

Period

Periodkort med giltighet över länsgräns har fri övergång inom ankomstzonen. Periodkort med giltighet till Lund och Malmö har fri övergång inom hela Skåne (eftersom maxtaxa uppnås). Periodkort med giltighet till Göteborg har fri övergång inom Göteborg + området (se karta nedan).