Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun.

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun.

Linje 615 trafikerar sträckan Varberg – Frillesås och för att resa till Kungsbacka byter du till Västtrafiks linje 732 i Frillesås. Du kan betala med din reskassa för hela sträckan till Kungsbacka redan på linje 615 och du måste kunna visa upp giltigt färdbevis på linje 732.

För resa endast i omlottzonen mellan Stråvalla och Frillesås skola betalar du motsvarande en zon. För byte mellan Hallandstrafikens och Västtrafiks linjer uttas ingen avgift i omlottzonen.

Linje 777, som trafikerar sträckan mellan Varberg och Kungsbacka, är utrustad med båda trafikbolagens biljettsystem. Biljett till Kungsbacka ger möjlighet till övergångsmöjligheter i tätortsområdet.

Period

Resekort med giltighet i Kungsbacka viseras tillsammans med laddningskvitto på Västtrafiks bussar. Periodkort med giltighet till Kungsbacka och Sommarkortet är giltigt på Västtrafiks bussar och pendeltåg inom Kungsbacka kommun samt på Öresundståg.

Följande periodkort gäller på linje 732 och 777 till Kungsbacka station: 25-kortet, Årskortet, Årskortet Ungdom, Sommarkortet, Gymnasiekortet och Fritidskortet.

På linje 777 till Kungsbacka station gäller följande periodkort med länsgiltighet: Period 24 resor samt Period 2 resor/dag.